Mae Diwrnod Amser i Siarad yn digwydd ar ddydd Iau cyntaf mis Chwefror bob blwyddyn.

Ar Ddiwrnod Amser i Siarad rydym yn gofyn i bawb yng Nghymru i gael sgwrs am iechyd meddwl. Eleni, mae Diwrnod Amser i Siarad yn digwydd ddydd Iau 7 Chwefror 2019.

Mae problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin nag y mae pobl yn ei sylweddoli - ac yn effeithio ar un o bob pedwar ohonom. Ond mae pobl yn dal i fod ofn trafod iechyd meddwl, gan olygu bod rhai pobl yn teimlo cywilydd neu'n unig. Rydym yn falch iawn o fod yn cydweithio mewn partneriaeth yn swyddogol â'n ffrindiau Time to Change yn Lloegr, See Me yn yr Alban a Change Your Mind yng Ngogledd Iwerddon ar gyfer Diwrnod Amser i Siarad er mwyn helpu i sicrhau bod y genedl yn trafod iechyd meddwl.

Mae Diwrnod Amser i Siarad eleni yn canolbwyntio ar gyfuno'r holl gynhwysion cywir i drafod iechyd meddwl. P'un a yw hynny'n golygu te, bisgedi a ffrindiau agos neu ystafell llawn pobl yn herio'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl, rydym ni am i chi siarad.

Mae'n ddiwrnod gwych i gymunedau, gweithleoedd, ysgolion, neu unrhyw un ddod at ei gilydd i gael sgwrs. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mae gennym llawer o adnoddau ar gael i'w lawrlwytho o'n gwefan.

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Instagram am y newyddion diweddaraf.

Adnoddau

Mwy o wybodaeth

Ymunwch â'n mudiad

Ymunwch â'n mudiad

Gallwch wneud rhywbeth nawr er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl…

Darganfyddwch fwy
Cyflyrau Iechyd meddwl

Cyflyrau Iechyd meddwl

Disgrifir rhai problemau iechyd meddwl gan ddefnyddio geiriau bob dydd - er enghraifft, 'iselder' neu 'orbryder'.

Darganfyddwch fwy