Mae Diwrnod Amser i Siarad yn digwydd ar ddydd Iau cyntaf mis Chwefror bob blwyddyn.

Ar Ddiwrnod Amser i Siarad rydyn ni'n gofyn i bawb yng Nghymru i gael sgwrs am iechyd meddwl. Bydd Diwrnod Amser i Siarad yn digwydd nesaf ddydd Iau 3 Chwefror 2022. 

Bydd Diwrnod Amser i Siarad 2022 yn cael ei gynnal gan Amser i Newid Cymru mewn partneriaeth â Mind a Rethink Mental Illness,Co-op, SAMH (Cymdeithas Iechyd Meddwl yr Alban) ac Inspire.

Nod y diwrnod yw creu cymunedau cefnogol drwy siarad â theulu, ffrindiau neu gydweithwyr am iechyd meddwl. Mae gan bob un ohonon ni iechyd meddwl, a thrwy siarad amdano, gallwn ni helpu ein hunain ac eraill.

Eleni, rydyn ni'n anelu at helpu cymunedau ar hyd a lled y wlad i gynnal mwy o sgyrsiau am iechyd meddwl nag erioed o'r blaen.

Rydyn ni'n gwybod bod gan sgyrsiau am iechyd meddwl y pŵer i newid bywydau. Mae ein hymchwil ddiweddaraf yn dangos pa mor bwysig yw sgyrsiau agored mewn cymunedau i gefnogi lles meddwl pawb.

Mae Co-op yn codi £8m ar gyfer Mind, SAMH ac Inspire er mwyn dod â chymunedau ynghyd i wella lles meddwl. Ynghyd â Diwrnod Amser i Siarad 2022, mae'r arian hollbwysig hwn yn darparu gwasanaethau newydd mewn mwy na 50 o gymunedau lleol ym mhob cwr o'r DU i gefnogi lles meddwl pobl.

Pam mae siarad yn bwysig

Mae problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin nag y mae pobl yn ei sylweddoli – ac yn effeithio ar un o bob pedwar ohonom. Ond mae pobl yn dal i fod ag ofn trafod iechyd meddwl, gan olygu bod rhai pobl yn teimlo cywilydd neu'n unig.

Rydyn ni am i bawb deimlo'n gyfforddus yn siarad am iechyd meddwl – pryd bynnag y byddan nhw am wneud hynny.

Mae siarad am iechyd meddwl yn lleihau'r stigma ac yn helpu i greu cymunedau cefnogol lle y gallwn ni siarad yn agored am iechyd meddwl a chael ein grymuso i ofyn am help pan fydd ei angen arnon ni.

Dyna pam mae dechrau'r sgwrs am broblemau iechyd meddwl mor bwysig – drwy siarad amdanyn nhw, gallwn ni helpu ein hunain ac eraill.

Sut bynnag y gwnewch chi hynny, siaradwch am iechyd meddwl.

Mae'n ddiwrnod gwych i gymunedau, gweithleoedd, ysgolion, neu unrhyw un ddod at ei gilydd i gael sgwrs. Gadewch i ni ddechrau siarad, a gyda'n gilydd byddwn ni'n rhoi diwedd ar stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Dechreuwch drwy ddefnyddio'r hashnod #AmserISiarad.

Mwy o wybodaeth

Ymunwch â'n mudiad

Ymunwch â'n mudiad

Gallwch wneud rhywbeth nawr er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl…

Darganfyddwch fwy
Cyflyrau Iechyd meddwl

Cyflyrau Iechyd meddwl

Disgrifir rhai problemau iechyd meddwl gan ddefnyddio geiriau bob dydd - er enghraifft, 'iselder' neu 'orbryder'.

Darganfyddwch fwy
Adnoddau Diwrnod Amser i Siarad 2022

Adnoddau Diwrnod Amser i Siarad 2022

Mae gennym lawer o adnoddau i helpu chi dechrau sgwrs ar Ddiwrnod Amser i Siarad.

Darganfyddwch fwy