Iselder

Iselder

Iselder yw'r anhwylder iechyd meddwl mwyaf cyffredin ym Mhrydain, yn ôl y Sefydliad Iechyd Meddwl

Darganfyddwch fwy
Gorbryder

Gorbryder

Anhwylderau gorbryder yw rhai o'r problemau iechyd meddwl mwyaf cyffredin, sy'n effeithio ar 16% o bobl yn y DU

Darganfyddwch fwy
OCD

OCD

Mae anhwylder obsesiynol cymhellol (OCD) yn anhwylder gorbryder lle mae meddyliau annymunol, cymelliadau a…

Darganfyddwch fwy
Anhwylder Deubegynol

Anhwylder Deubegynol

Mae anhwylder deubegynol (a elwid yn iselder manig gynt) yn anhwylder hwyliau difrifol. Caiff tua un o bob cant ohonom…

Darganfyddwch fwy
Sgitsoffrenia

Sgitsoffrenia

Mae sgitsoffrenia yn salwch meddwl sy'n digwydd pan fydd y rhannau o'r ymennydd sy'n gyfrifol am emosiwn a theimlad yn…

Darganfyddwch fwy
Anhwylderau Personoliaeth (BPD)

Anhwylderau Personoliaeth (BPD)

Mae BPD yn un o'r anhwylderau personoliaeth mwyaf adnabyddus, er ei fod yn effeithio ar lai nag un y cant o'r…

Darganfyddwch fwy