Gwella bywydau wrth roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru

Beth yw ein cenhadaeth?

Ysbrydoli pobl i gydweithio i roi'r diwedd i wahaniaethu yn ymwneud â phroblemau iechyd meddwl

Ymunwch â'n mudiad

Beth yw iechyd meddwl?

Mewn gwirionedd, gall problemau iechyd meddwl fod yn fwy cyffredin na'r disgwyl. Caiff un o bob pedwar ohonom ei effeithio gan salwch meddwl yn ystod unrhyw flwyddyn.

Darganfyddwch fwy

Angen cymorth?

Os ydych yn profi problemau iechyd meddwl neu os oes angen cymorth brys arnoch, mae llawer o lefydd y gallwch fynd am help.

Cael help
Straeon personol

Drwy rannu ein profiadau, gyda'n gilydd, gallwn ddileu stigma

Dim ond y dechrau yw hwn...

Mae Rhiannon yn ysgrifennu am ei thaith gyda salwch meddwl a'i phrofiadau sy'n dysgu Cymraeg.

17th August 2017, 3.15pm | Written by Rhiannon

Darganfyddwch fwy
Cysylltu â ni

Ymgyrchu i rhoi diwedd ar stigma #iechydmeddwl yng Nghymru

Ymgyrchoedd

Mae Siarad Yn Holl Bwysig

Gall dynion ffeindio siarad am iechyd meddwl yn arbennig o annodd, ond mae siarad yn holl bwysig. Mae'n amser i ni ofyn y cwestiwn o ran iechyd meddwl dynion.

Darganfyddwch fwy
Ymunwch â'n mudiad

Ymunwch â ni i helpu i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru