Gwella bywydau wrth roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru

Ymunwch â'n mudiad

23.02.22

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £1.4m o gyllid newydd ar gyfer Amser i Newid Cymru. Bydd hyn yn caniatáu inni barhau â’n gwaith i roi terfyn ar y stigma a’r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl am dair blynedd arall hyd at 2025. 

Bydd y cyfnod newydd o waith yn canolbwyntio'n benodol ar weithio gyda chymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol a chyflogwyr mewn ardaloedd o dlodi ac amddifadedd. 

Darllenwch fwy

Ein heffaith

Mae'r ymdrechion diflino a welwyd mewn gweithleoedd, cymunedau a gwasanaethau wedi cyfrannu'n sylweddol at newid cadarnhaol mewn cymdeithas yng Nghymru.

Darganfyddwch fwy

Beth yw iechyd meddwl?

Mewn gwirionedd, gall problemau iechyd meddwl fod yn fwy cyffredin na'r disgwyl. Caiff un o bob pedwar ohonom ei effeithio gan salwch meddwl yn ystod unrhyw flwyddyn.

Darganfyddwch fwy

Angen cymorth?

Os ydych yn profi problemau iechyd meddwl neu os oes angen cymorth brys arnoch, mae llawer o lefydd y gallwch fynd am help.

Cael help
Straeon personol

Drwy rannu ein profiadau, gyda'n gilydd, gallwn ddileu stigma

Gwena a Chwyd dy Law

Mae Naomi yn siarad am bwysigrwydd dweud yn union sut rydych chi'n teimlo pan fydd rhywun yn gofyn ‘Sut wyt ti?’ a'r holl ffyrdd y gallwch chi ateb y cwestiwn hwnnw.

20th February 2024, 8.47am | Ysgrifenwyd gan Naomi

Darganfyddwch fwy

Siarad, siarad, siarad!

Mae Samuel yn pwysleisio pwysigrwydd siarad am eich iechyd meddwl, yn enwedig ar adegau anodd, a sut mae siarad wedi achub ei fywyd.

20th February 2024, 8.43am | Ysgrifenwyd gan Samuel

Darganfyddwch fwy

‘Ddim yn rhy ddrwg’, ‘Alla i ddim cwyno’, ‘Dwi'n weddol’, ‘Iawn, diolch, ychydig yn flinedig.’

Mae Charlotte yn dweud wrthon ni pam mae hi wedi penderfynu bod yn fwy agored am ei hiechyd meddwl, wrth iddi roi'r gorau i ddefnyddio ymadroddion sy'n cuddio sut mae hi wir yn teimlo.

20th February 2024, 8.00am | Ysgrifenwyd gan Charlotte

Darganfyddwch fwy
Cysylltu â ni

Ymgyrchu i rhoi diwedd ar stigma #iechydmeddwl yng Nghymru

Ymgyrchoedd

Mae Siarad Yn Holl Bwysig

Gall dynion ffeindio siarad am iechyd meddwl yn arbennig o annodd, ond mae siarad yn holl bwysig. Mae'n amser i ni ofyn y cwestiwn o ran iechyd meddwl dynion.

Darganfyddwch fwy
Ymunwch â'n mudiad

Ymunwch â ni i helpu i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru