Gwella bywydau wrth roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru

Ymunwch â'n mudiad

23.02.22

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £1.4m o gyllid newydd ar gyfer Amser i Newid Cymru. Bydd hyn yn caniatáu inni barhau â’n gwaith i roi terfyn ar y stigma a’r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl am dair blynedd arall hyd at 2025. 

Bydd y cyfnod newydd o waith yn canolbwyntio'n benodol ar weithio gyda chymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol a chyflogwyr mewn ardaloedd o dlodi ac amddifadedd. 

Darllenwch fwy

Ymgyrchoedd

Ymgyrch Os Yw Hi’n Oce

Nod yr ymgyrch ‘Os yw hi’n oce…’ yw mynd i’r afael â’r effaith negyddol y mae cywilydd yn ei chael ar y rhai sy’n byw gyda salwch meddwl yng Nghymru a ledled y DU.

Darganfyddwch fwy yma
Ein heffaith

Mae'r ymdrechion diflino a welwyd mewn gweithleoedd, cymunedau a gwasanaethau wedi cyfrannu'n sylweddol at newid cadarnhaol mewn cymdeithas yng Nghymru.

Darganfyddwch fwy

Beth yw iechyd meddwl?

Mewn gwirionedd, gall problemau iechyd meddwl fod yn fwy cyffredin na'r disgwyl. Caiff un o bob pedwar ohonom ei effeithio gan salwch meddwl yn ystod unrhyw flwyddyn.

Darganfyddwch fwy

Angen cymorth?

Os ydych yn profi problemau iechyd meddwl neu os oes angen cymorth brys arnoch, mae llawer o lefydd y gallwch fynd am help.

Cael help
Straeon personol

Drwy rannu ein profiadau, gyda'n gilydd, gallwn ddileu stigma

Mae Byw gyda Pharlys Ymenyddol a Nam ar y Lleferydd yn cael ei heriau

Mae ein Hyrwyddwr Gavin, sy'n byw gyda pharlys ymenyddol, yn rhannu ei brofiadau gyda'r stigma y mae wedi'i wynebu wrth fyw gyda'r cyflwr a'i effaith ar ei iechyd meddwl.

23rd May 2024, 1.30pm | Ysgrifenwyd gan Gavin

Darganfyddwch fwy

Rhywiaeth, Stigma ac Iechyd Meddwl: Astudiaeth Un Person

Mae ein blogiwr dienw yn siarad yn agored am y stigma a wynebodd ar ôl dioddef ymosodiad rhywiol a’r effaith y mae wedi’i chael ar ei hiechyd meddwl.

23rd May 2024, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Blogiwr Dienw

Darganfyddwch fwy

Ymarfer ar gyfer fy Iechyd Meddwl

Mae Natalie yn rhannu ei pherthynas ag ymarfer corff gyda ni a sut mae wedi effeithio ar ei hiechyd corfforol a meddyliol.

10th May 2024, 5.00pm | Ysgrifenwyd gan Natalie

Darganfyddwch fwy
Cysylltu â ni

Ymgyrchu i rhoi diwedd ar stigma #iechydmeddwl yng Nghymru

Ymgyrchoedd

Mae Siarad Yn Holl Bwysig

Gall dynion ffeindio siarad am iechyd meddwl yn arbennig o annodd, ond mae siarad yn holl bwysig. Mae'n amser i ni ofyn y cwestiwn o ran iechyd meddwl dynion.

Darganfyddwch fwy
Ymunwch â'n mudiad

Ymunwch â ni i helpu i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru