Gwella bywydau wrth roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru

Ymunwch â'n mudiad

23.02.22

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £1.4m o gyllid newydd ar gyfer Amser i Newid Cymru. Bydd hyn yn caniatáu inni barhau â’n gwaith i roi terfyn ar y stigma a’r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl am dair blynedd arall hyd at 2025. 

Bydd y cyfnod newydd o waith yn canolbwyntio'n benodol ar weithio gyda chymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol a chyflogwyr mewn ardaloedd o dlodi ac amddifadedd. 

Darllenwch fwy

Ein heffaith

Mae'r ymdrechion diflino a welwyd mewn gweithleoedd, cymunedau a gwasanaethau wedi cyfrannu'n sylweddol at newid cadarnhaol mewn cymdeithas yng Nghymru.

Darganfyddwch fwy

Beth yw iechyd meddwl?

Mewn gwirionedd, gall problemau iechyd meddwl fod yn fwy cyffredin na'r disgwyl. Caiff un o bob pedwar ohonom ei effeithio gan salwch meddwl yn ystod unrhyw flwyddyn.

Darganfyddwch fwy

Angen cymorth?

Os ydych yn profi problemau iechyd meddwl neu os oes angen cymorth brys arnoch, mae llawer o lefydd y gallwch fynd am help.

Cael help
Straeon personol

Drwy rannu ein profiadau, gyda'n gilydd, gallwn ddileu stigma

Eiriolwyr

Sut y gall Anifeiliaid Anwes Helpu eich Iechyd Meddwl

Richard yn trafod pam fod ei anifeiliaid anwes yn golygu cymaint iddo, a sut y gwnaeth Dylan adael rhodd parhaus ar ei daith iechyd meddwl.

1st December 2023, 5.00pm | Ysgrifenwyd gan Richard

Darganfyddwch fwy

Iechyd Meddwl ac Iechyd Corfforol: Pam eu bod yn gysylltiedig yn y bôn a pham y dylent gael eu trin â phwysigrwydd cyfartal

Mae Leo yn rhannu ei safbwynt ar bwysigrwydd cymorth llywodraethol parhaus yn darparu gofal iechyd meddwl a mynd i'r afael â'r stigma.

1st December 2023, 5.00pm | Ysgrifenwyd gan Leo

Darganfyddwch fwy

Siarad Yn Agored Am Alar

Mae Sunflower Rays yn siarad am yr effaith y cafodd galar ar ei hiechyd meddwl a’r pwysigrwydd cael tosturi a dealltwriaeth i drechu stigma iechyd meddwl.

1st September 2023, 5.00pm | Ysgrifenwyd gan Sunflower Rays

Darganfyddwch fwy
Cysylltu â ni

Ymgyrchu i rhoi diwedd ar stigma #iechydmeddwl yng Nghymru

Ymgyrchoedd

Mae Siarad Yn Holl Bwysig

Gall dynion ffeindio siarad am iechyd meddwl yn arbennig o annodd, ond mae siarad yn holl bwysig. Mae'n amser i ni ofyn y cwestiwn o ran iechyd meddwl dynion.

Darganfyddwch fwy
Ymunwch â'n mudiad

Ymunwch â ni i helpu i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru