Gwella bywydau wrth roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru

24.03.21

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi estyniad blwyddyn i Amser i Newid Cymru i fynd i'r afael â stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru

Mae'r Gweinidog dros Iechyd Meddwl, Lles a'r Iaith Gymraeg wedi cytuno i ariannu estyniad o 12 mis i Gam 3 o raglen Amser i Newid Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cyfanswm o £445,996 i Amser i Newid Cymru am barhad gweithgarwch craidd gan ganolbwyntio ar gyrraedd cymunedau difreintiedig yn economaidd-gymdeithasol yn well a nodi anghenion cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru gyda ymchwil manwl i'r gynulleidfa, datblygu partneriaethau a phrofi gweithgarwch peilot.

Darllenwch fwy

Beth yw iechyd meddwl?

Mewn gwirionedd, gall problemau iechyd meddwl fod yn fwy cyffredin na'r disgwyl. Caiff un o bob pedwar ohonom ei effeithio gan salwch meddwl yn ystod unrhyw flwyddyn.

Darganfyddwch fwy

Angen cymorth?

Os ydych yn profi problemau iechyd meddwl neu os oes angen cymorth brys arnoch, mae llawer o lefydd y gallwch fynd am help.

Cael help
Straeon personol

Drwy rannu ein profiadau, gyda'n gilydd, gallwn ddileu stigma

Eiriolwyr

Pŵer y Pethau Bach

Mae Elen yn rhannu sut mae hi'n rheoli ei hiechyd meddwl o dan gyfyngiadau cloi.

2nd February 2021, 1.53pm | Ysgrifenwyd gan Elen

Darganfyddwch fwy

Byddwch yn Garedig a Siaradwch Am Iechyd Meddwl

Mae Rosie yn disgrifio amser pan gafodd ei sgwrs ystyrlon gyntaf am ei hiechyd meddwl a'i hanogodd i agor ac ymladd y stigma sy'n gysylltiedig â'i hiechyd meddwl.

2nd February 2021, 1.43pm | Ysgrifenwyd gan Rosie

Darganfyddwch fwy

Sgwrs - Ond Nid y Synnwyr Confensiynol...

Mae Paul yn rhannu sut mae ei ddull anghonfensiynol o siarad wedi ei helpu i gael sgyrsiau agored am iechyd meddwl.

2nd February 2021, 1.39pm | Ysgrifenwyd gan Paul

Darganfyddwch fwy
Cysylltu â ni

Ymgyrchu i rhoi diwedd ar stigma #iechydmeddwl yng Nghymru

Ymgyrchoedd

Mae Siarad Yn Holl Bwysig

Gall dynion ffeindio siarad am iechyd meddwl yn arbennig o annodd, ond mae siarad yn holl bwysig. Mae'n amser i ni ofyn y cwestiwn o ran iechyd meddwl dynion.

Darganfyddwch fwy
Ymunwch â'n mudiad

Ymunwch â ni i helpu i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru