Gwella bywydau wrth roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru

23.02.22

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi £1.4m o gyllid newydd ar gyfer Amser i Newid Cymru. Bydd hyn yn caniatáu inni barhau â’n gwaith i roi terfyn ar y stigma a’r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl am dair blynedd arall hyd at 2025. 

Bydd y cyfnod newydd o waith yn canolbwyntio'n benodol ar weithio gyda chymunedau Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol a chyflogwyr mewn ardaloedd o dlodi ac amddifadedd. 

Darllenwch fwy

Ein heffaith

Mae'r ymdrechion diflino a welwyd mewn gweithleoedd, cymunedau a gwasanaethau wedi cyfrannu'n sylweddol at newid cadarnhaol mewn cymdeithas yng Nghymru.

Darganfyddwch fwy

Beth yw iechyd meddwl?

Mewn gwirionedd, gall problemau iechyd meddwl fod yn fwy cyffredin na'r disgwyl. Caiff un o bob pedwar ohonom ei effeithio gan salwch meddwl yn ystod unrhyw flwyddyn.

Darganfyddwch fwy

Angen cymorth?

Os ydych yn profi problemau iechyd meddwl neu os oes angen cymorth brys arnoch, mae llawer o lefydd y gallwch fynd am help.

Cael help
Straeon personol

Drwy rannu ein profiadau, gyda'n gilydd, gallwn ddileu stigma

“Dyw iechyd meddwl ddim yn gwahaniaethu, felly pam ddylen ni?”

"Mae stigma gan y genhedlaeth hŷn ac agwedd i ‘fwrw ymlaen â phethau’ – efallai fod hyn wedi oedi'r amser cyn i mi geisio help."

9th June 2022, 3.57pm | Ysgrifenwyd gan Anonymous

Darganfyddwch fwy

“Dw i am fod yn sbardun newid lle bynnag y galla i”

“Mae bod yn agored ac eisiau dysgu rhywbeth newydd i helpu eich lles corfforol a meddwl yn gryfder pwysig, Mae’n anodd, a dyna pam mae’n gallu codi braw. Ond er hynny, mae’n werth y byd!”

1st June 2022, 9.17pm | Ysgrifenwyd gan Simon Clarke

Darganfyddwch fwy

“Roeddwn i wedi cwympo allan o yrfa gorfforaethol 30 mlynedd”

“Gwnaeth Amser Newid Cymru fy helpu i ail-fagu fy hyder a’n hunan-barch”

1st June 2022, 8.57pm | Ysgrifenwyd gan Beverly Jones

Darganfyddwch fwy
Cysylltu â ni

Ymgyrchu i rhoi diwedd ar stigma #iechydmeddwl yng Nghymru

Ymgyrchoedd

Mae Siarad Yn Holl Bwysig

Gall dynion ffeindio siarad am iechyd meddwl yn arbennig o annodd, ond mae siarad yn holl bwysig. Mae'n amser i ni ofyn y cwestiwn o ran iechyd meddwl dynion.

Darganfyddwch fwy
Ymunwch â'n mudiad

Ymunwch â ni i helpu i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl yng Nghymru