Iechyd Meddwl a Stigma

Mae'n eithaf tebygol y byddwch chi, un o'ch ffrindiau, cydweithwyr neu aelod o'ch teulu yn profi problem iechyd meddwl un diwrnod. Eto mae salwch meddwl yn parhau i gael ei amgylchynu gan ragfarn, anwybodaeth ac ofn.

Cyflyrau iechyd meddwl

Cyflyrau iechyd meddwl

Disgrifir rhai problemau iechyd meddwl gan ddefnyddio geiriau bob dydd - er enghraifft, 'iselder' neu 'orbryder'.

Darganfyddwch fwy
Beth yw stigma?

Beth yw stigma?

Gall y ffeithiau allweddol hyn helpu i herio'r mythau sy'n cyfrannu at y stigma mae llawer o bobl yn dal i'w wynebu.

Darganfyddwch fwy
Siarad am iechyd meddwl

Siarad am iechyd meddwl

Gall ychydig eiriau wneud gwahaniaeth mawr. Peidiwch â bod ag ofn siarad am iechyd meddwl!

Darganfyddwch fwy
Pobl ifanc

Pobl ifanc

Fel cenhedlaeth y dyfodol, mae gan bobl ifanc rym i newid agweddau at iechyd meddwl.

Darganfyddwch fwy
Mythau a ffeithiau

Mythau a ffeithiau

Mae llawer o'r pethau rydych yn credu eich bod yn ei wybod am salwch meddwl yn anghywir. Mynnwch y ffeithiau.

Darganfyddwch fwy
Byw gyda salwch meddwl

Byw gyda salwch meddwl

Gwneud ffrindiau, cadw swydd, cadw'n heini, aros yn iach... mae'r rhain yn rhannau cyffredin o fywyd bob dydd.

Darganfyddwch fwy
Ymgyrchoedd

We’ll fight your corner!

We run high profile media campaigns to change attitudes towards people with mental health problems in Wales.

Explore our campaigns