Ymunwch â'n mudiad

Gallwch wneud rhywbeth nawr er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru!  Llofnodwch yr addewid, helpwch ni i ddweud wrth bawb am Amser i Newid Cymru a dechreuwch y sgwrs am iechyd meddwl.

Digwyddiadau

Digwyddiadau

Ewch i ddigwyddiad lleol neu helpwch ni i herio stigma drwy redeg eich digwyddiad eich hun.

Darganfyddwch fwy
Cynnal digwyddiad gwrth-stigma

Cynnal digwyddiad gwrth-stigma

Os ydych yn ystyried cynnal digwyddiad neu weithgarwch, darllenwch ein cynllun pum cam.

Darganfyddwch fwy
Dod yn Hyrwyddwr

Dod yn Hyrwyddwr

Hyrwyddwyr yw'r bobl sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl ac sy'n arwain yr ymgyrch.

Darganfyddwch fwy
Adnoddau

Adnoddau

Mae gennym amrywiaeth o ddeunyddiau am ddim, gan gynnwys pecynnau cymorth, posteri, llyfrynnau a logos.

Darganfyddwch fwy
Cyflogwyr

Cyflogwyr

Mae cannoedd o sefydliadau eisoes yn camu ymlaen i herio'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl.

Darganfyddwch fwy
Campaigns

We’ll fight your corner!

We run high profile media campaigns to change attitudes towards people with mental health problems in Wales.

Explore our campaigns