Cyflogwyr

Mae cannoedd o sefydliadau eisoes yn camu ymlaen i herio stigma iechyd meddwl. Ffordd wych o ddechrau arni yw dod ag ymgyrch Amser i Newid Cymru i'ch gweithle chi. Deuparth gwaith yw ei ddechrau!

Mewngofnodi yn eich Cyfrif Cyflogwr

Arwyddwch yr Addewid Sefydliadol

Arwyddwch yr Addewid Sefydliadol

Dangos ymrwymiad eich sefydliad i herio'r stigma drwy lofnodi ein haddewid sefydliadol

Darganfyddwch fwy
Sesiynau gwrth-stigma

Sesiynau gwrth-stigma

Gwahodd ein Hyrwyddwyr i'ch sefydliad i roi hyfforddiant gwrth-stigma

Darganfyddwch fwy
Hyfforddiant Hyrwyddwr i Gyflogeion

Hyfforddiant Hyrwyddwr i Gyflogeion

Herio gwahaniaethu yn y gweithle gan ddefnyddio ein hadnoddau i reolwyr a staff AD.

Darganfyddwch fwy