myths_facts_expanded_welsh.svg

Iechyd Meddwl a Stigma

Byw gyda salwch meddwl

Byw gyda salwch meddwl

Gwneud ffrindiau, cadw swydd, cadw'n heini, aros yn iach... mae'r rhain yn rhannau cyffredin o fywyd bob dydd.

Darganfyddwch fwy
Siarad am Iechyd Meddwl

Siarad am Iechyd Meddwl

Gall ychydig eiriau wneud gwahaniaeth mawr. Peidiwch â bod ag ofn siarad am iechyd meddwl!

Darganfyddwch fwy
Cyflyrau Iechyd meddwl

Cyflyrau Iechyd meddwl

Disgrifir rhai problemau iechyd meddwl gan ddefnyddio geiriau bob dydd - er enghraifft, 'iselder' neu 'orbryder'.

Darganfyddwch fwy