Pan fydd sefydliad yn cynnig cymorth a chyswllt parhaus i gyflogai sy'n absennol oherwydd salwch, gall y canlyniadau fod yn gadarnhaol dros ben.

Creu polisi

Mae'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu yn cynnig cyflwyniad i oblygiadau cymdeithasol, economaidd a chyfreithiol salwch meddwl yn y gweithle.

Helpu rheolwyr llinell i leihau straen

Mae'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu yn cynnig framwaith cymhwysedd y'n galluogi rheolwyr llinell i weithio ar y sgiliau sy'n angenrheidiol i leihau straen a'i atal yn y gwaith.

Darparu cymorth arfer gorau

Mae Rhaglenni Cymorth i Weithwyr (EAP) yn cefnogi lles y cyflogai yn ogystal â pherfformiad y sefydliad.

Mae Personnel Today yn edrych ar sut y gall y Rhaglenni helpu eich busnes.