For the Waterloo Foundation Annual Conference, Professor Amanda Kirby from the University of South Wales will be holding a Public Lecture; discussing the importance of movement in every day living and learning and highlighting the latest understanding about the short and long-term impact of Developmental Co-ordination Disorder in children and adults.

Registration and wine reception at 5:00pm

Public Lecture at 6:00pm

Ar gyfer Cynhadledd Flynyddol Sefydliad Waterloo, bydd yr Athro Amanda Kirby o Brifysgol De Cymru yn cynnal darlith gyhoeddus; bydd yn trafod pwysigrwydd symud wrth fyw a dysgu bob dydd ac yn amlygu’r ddealltwriaeth ddiweddaraf am effaith tymor byr a hirdymor Anhwylder Cydsymudiad Datblygiadol ymysg plant ac oedolion.

Cofrestru a derbyniad gwin am 5:00pm

Darlith gyhoeddus am 6.00pm

You may also like:

Local events

Wellbeing Fayre

St Thomas Church Hall cardiff CF14 1UE

Read more
Local events

ASK YOUR MATE KATE

3 Fothergill St PONTYPRIDD CF37 1SG

Read more
Local events

MaDCaff - Music and Dance cafe

Victoria Hall Lampeter SA48 7EE

Read more