Mi fydd Amser i Newid Cymru yn cyflwyno digwyddiad arbennig yn adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd i ddenu sylw at y stigma a’i wynebir gan bobl a phroblemau iechyd meddwl – ac arddangos y gwaith sydd yn cael ei wneud i rhoi diwedd ar gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl o fewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru.

Noddwyd y digwyddiad gan David Melding AC, gyda prif siaradwr Mark Drakeford AC, yn ogystal a chyfraniadau gan bobl a phrofiad uniongyrchol o broblemau iechyd meddwl sy’n ymgyrchu i rhoi diwedd ar stigma.

Os hoffech chi ddarganfod mwy am brofiadau pobl o stigma iechyd meddwl yng Nghymru, neu i ddysgu beth y gallwch wneud i helpu rhoi diwedd ar stigma yn eich gweithle neu cymuned chi, hoffwn ni eich gweld chi yna!

Efallai hoffech

Hyfforddiant
Hyfforddiant

Mental Health Today Wales 2020

Motorpoint Arena Cardiff CF10 2EQ

Darllen mwy
Grwpiau

WALK AND TALK

SWANSEA SWANSEA SA1

Darllen mwy
Digwyddiadau lleol

Wellbeing Fayre

St Thomas Church Hall cardiff CF14 1UE

Darllen mwy