Enwyd Laura fel enillydd categori Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn yn y seremoni fawreddog yng Nghaerdydd yn yr Amgueddfa Genedlaethol, yn dilyn ei hymrwymiad a’i brwdfrydedd chwyrn fel gwirfoddolwr dros Amser i Newid Cymru; ymgyrch genedlaethol i roi diwedd ar stigma iechyd meddwl a gwahaniaethu yng Nghymru.

Wrth ennill y wobr, dywedodd Laura Moulding, Hyrwyddwr Amser i Newid Cymru: “Rwyf wrth fy modd ac mae yn anrhydedd fy mod wedi ennill y wobr hon. Mae bod yn wirfoddolwr ar gyfer Amser i Newid Cymru wedi rhoi cymaint o foddhad. Ers dod yn Hyrwyddwr Cymunedol, roeddwn yn gallu cyflwyno sesiynau gwrth-stigma a siarad yn agored am fy nhaith iechyd meddwl, ynghyd â darparu cefnogaeth gyda digwyddiadau, cynadleddau a sesiynau briffio polisi. Fel rhywun sydd â phrofiad byw o broblemau iechyd meddwl, doeddwn i ddim yn meddwl bod gen i'r dewrder i siarad.

Fodd bynnag, er gwaethaf fy mhryder ac ofnau, ymunais fel Hyrwyddwr Amser i Newid Cymru oherwydd nad oeddwn am i unrhyw un arall fynd trwy'r distawrwydd a thorcalon stigma a gwahaniaethu fel y gwnes i. Rwy’n gwybod pa mor bwysig yw herio stigma a gwahaniaethu iechyd meddwl yng Nghymru, ac rwy’n wirioneddol falch o fod yn rhan o’r ymgyrch genedlaethol hon.”

Dywedodd Ruth Marks, Prif Weithredwr WCVA, trefnwyr Gwobrau Elusen Cymru newydd sbon: “Mae’r enillwyr i gyd wedi gosod y safon ar gyfer rhagoriaeth yn y trydydd sector yng Nghymru ar y noson: yn sicr yn olau disglair! Chwythwyd y panel beirniadu gan yr ymroddiad a’r angerdd go iawn a ddangoswyd wrth ddarparu eu gwasanaethau sy’n newid bywydau, a’r ffordd y maent wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau cymaint. Ychydig yn unig a gyrhaeddodd y rhestr fer, felly mae ennill y wobr hon braidd yn arbennig. Dylent fod yn falch iawn ohonynt eu hunain.”

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy