Mae’r diwrnod wedi ei gynllunio er mwyn codi ymwybyddi eth o’r cysylltiad agos rhwng iechyd corfforol a

lles meddyliol. Ein gobaith yw helpu pobl i feddwl am fwyta’n iach, cadw’n heini a gweithgareddau

corfforol fel ffordd o hybu gwell iechyd corfforol, codi hyder personol a gwella iechyd meddyliol.

Bydd y diwrnod yn cynnwys chwarae pool, pel droed 5-pob-ochr, dringo, badminton

yn ogystal a chyfle i wybod mwy am sefydliadau cefnogi lleol ac i gymryd rhan mewn gweithdai.

10.00 to 16.00

Efallai hoffech

Hyfforddiant
Hyfforddiant

Mental Health Today Wales 2020

Motorpoint Arena Cardiff CF10 2EQ

Darllen mwy
Grwpiau

WALK AND TALK

SWANSEA SWANSEA SA1

Darllen mwy
Digwyddiadau lleol

Wellbeing Fayre

St Thomas Church Hall cardiff CF14 1UE

Darllen mwy