Yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan raglen Time to Change Lloegr, rydym am egluro ein safbwynt yn gysylltiedig â'r rhaglen yng Nghymru. Rydym yn ymwybodol y bydd aelodau gweithredol o’r mudiad Amser i Newid Cymru yn awyddus i wybod am oblygiadau cyhoeddiad Lloegr i Gymru. Hoffem fynegi ein cydsafiad gyda'n cydweithwyr yn Lloegr ar ôl dysgu bod y rhaglen yn dod i ben ar 31 Mawrth 2021. Rydym yn awyddus i nodi nad yw'r penderfyniad hwn yn cael unrhyw effaith ar unwaith ar ddarpariaeth y rhaglen Amser i Newid yng Nghymru. Mae'r ffrydiau cyllido yn wahanol i Gymru a Lloegr. Mae hyn yn golygu ein bod yn dilyn ein trywydd cyllido ein hunain y tu hwnt i Fawrth 2021. Byddwn yn rhannu diweddariad pellach ar y canlyniad cyn gynted ag y bydd yn bosibl inni wneud hynny.

Yn y cyfamser, bydd Amser i Newid Cymru yn parhau i gynnal ymgyrchoedd ac yn cyflwyno gweithgaredd i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu ar iechyd meddwl yng Nghymru. Ym mis Tachwedd, byddwn yn cynnal ein hymgyrch iechyd meddwl dynion, Mae Siarad yn Hollbwysig, a byddwn yn nodi Diwrnod Amser i Siarad ar 4 Chwefror 2021 fel rhan o ymgyrch 4 gwlad ledled y DU.

Mae hyrwyddwyr, cyflogwyr ac unigolion yn chwarae rhan hynod bwysig wrth gefnogi cenhadaeth Amser i Newid Cymru i ddod â stigma iechyd meddwl i ben ac felly am y foment, mae'n fusnes fel arfer. Byddwn yn diweddaru y safle yma pan bydd mwy o wybodaeth gennym.

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy