Ymhlith y siaradwyr gwadd y noson honno roedd Hyrwyddwr Amser i Newid Cymru, Beverley Lennon, y Gweinidog Iechyd ar y pryd, AC Lesley Griffiths ac Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru a'r aelod bwrdd, Dave Smith.

Edrychwch ar ein lluniau o'r lansiad

“We need to share our experiences to end stigma. Few have been untouched by mental illness. It’s time to learn from it and share experiences.” Ken Skates Assembly Member and TTCWales Champion

Mwy o wybodaeth

Siarad am Iechyd Meddwl

Siarad am Iechyd Meddwl

Gall ychydig eiriau wneud gwahaniaeth mawr. Peidiwch â bod ag ofn siarad am iechyd meddwl!

Darganfyddwch fwy
Ymunwch â'n mudiad

Ymunwch â'n mudiad

Gallwch wneud rhywbeth nawr er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl…

Darganfyddwch fwy
Dod yn eiriolwr

Dod yn eiriolwr

Hyrwyddwyr yw'r bobl sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl ac sy'n arwain yr ymgyrch.

Darganfyddwch fwy