Cynhaliwyd digwyddiadau mewn llu o leoliadau gan gynnwys canolfannau siopa, y strydoedd, mewn ysbytai ac mewn clybiau cymdeithasol preifat. Roedd pob ohonynt yn defnyddio ein blychau ymgyrchu!  Dechreuodd ein cefnogwyr gannoedd o sgyrsiau am iechyd meddwl, gan gasglu llawer o addewidion o gymorth.

"Hoffwn i weld pobl yn rhoi'r gorau i feirniadu pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl. RHOWCH DDIWEDD AR Y STIGMA" Addewid, Pythefnos Gweithredu 2012

Mwy o wybodaeth

Siarad am Iechyd Meddwl

Siarad am Iechyd Meddwl

Gall ychydig eiriau wneud gwahaniaeth mawr. Peidiwch â bod ag ofn siarad am iechyd meddwl!

Darganfyddwch fwy
Ymunwch â'n mudiad

Ymunwch â'n mudiad

Gallwch wneud rhywbeth nawr er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl…

Darganfyddwch fwy
Dod yn eiriolwr

Dod yn eiriolwr

Hyrwyddwyr yw'r bobl sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl ac sy'n arwain yr ymgyrch.

Darganfyddwch fwy