Ydych chi'n cael eich effeithio gan, neu'n gweithio ym maes iechyd meddwl?

Enillwch £40 wrth helpu ni i brofi gwefan sy'n ymgyrchu i ddiweddu stigma a gwahaniaethu yng Nghymru.

 Os oes gennych brofiad o iechyd meddwl (eich hun neu rywun rydych yn ei adnabod), neu os ydych yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol, yn athro, newyddiadurwr neu'n staff adnoddau dynol sydd am roi sylw i stigma iechyd meddwl, mae angen eich help arnom!

Mae'r ymchwil yn ddigon syml: bydd angen i chi ddod i leoliad yng Nghaerdydd ddiwedd Gorffennaf/dechrau mis Awst a threulio awr yn edrych ar y safle a dweud wrthym ni beth rydych chi'n feddwl amdano. Byddwn yn eich talu £40 am eich amser ynghyd â chostau teithio. Byddwn yn cytuno gyda chi ar ddyddiad ac amser penodol i fynychu. Nid oes angen gwaith paratoi nac ymrwymiad pellach. 

Os gallwch chi helpu, e-bostiwch Avril Swift Avril@webusability.co.uk am ragor o wybodaeth. Asiantaeth Ymchwil i'r farchnad yw Web Usability.

Gellir dod o hyd i fanylion amdanom yn www.webusability.co.uk.

 

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy