Daeth Amser i Newid Cymru yn ail orau yn wobr Class ar gyfer Cyfathrebu Orau yn Gwobrau Trydydd Sector Cymru neithiwr. Trefnwyd y noson wobrwyo yng Nghaerdydd gan Wales Council for Voluntary Action (WCVA).

Roedd aelodau o dîm Amser i Newid Cymru ac Eiriolwyr yr ymgyrch, pobl a phrofiad personol o broblemau iechyd meddwl sydd yn ymgyrchu o fewn eu cymunedau - yn bresennol i wylio Ant Metcalfe, Rheolwr Rhaglen Amser i Newid Cymru yn casglu'r wobr.

Roedd nifer o'r Eiriolwyr yn rhan o ymgyrch hysbysebu diweddar, gan gymryd rhan mewn cyfweliadau ar gyfer fideos ar y we, a chael tynnu eu lluniau ar gyfer posteri a hysbysebion eraill.

Nôd yr ymgyrch oedd dangos sut y gall ambell air bach fel ‘sut wyt ti’n teimlo?’ wneud gwahaniaeth mawr ac y gallwch fod yn arbennig trwy fod yn ffrind.

Dywedodd Ant Metcalfe:

“Mae Cyfathrebu gyda’r cyhoedd a dechrau sgwrs am iechyd meddwl yn angenreidiol i’r ymgyrch, felly mae’n wych i gael derbyn cydnabyddiaeth fel hyn ac rydym yn teimlo yn falch o’r hyn yr ydym wedi ei gyflawni. Rydym yn ddiolchgar i’r WCVA ac i bawb sydd yn rhan o Wobrau Trydydd Sector Cymru.  

Mae rhannu profiadau a storiau pobl sy’n byw a phroblemau iechyd meddwl yn hollbwysig os am gael gwared o’r tabw o amgylch salwch meddwl a gofyn i bobl ddechrau siarad am iechyd meddwl, felly rwy’n ddiolchgar iawn hefyd i’n Eiriolwyr, gwirfoddolwyr sydd wrth galon yr ymgyrch sydd yn cyfrannu i’n marchnata a chyfathrebu mewn gymaint o wahanol ffyrdd.”

Roedd Kate Macnamara, sydd yn Eiriolwr Amser i Newid Cymru, yn bresennol yn y noson wobrwyo. Dywdodd hi:

“Roedd yn ffab i fod yn rhan o ddigwyddiad mor wych a gweld mor bell yr ydym wedi dod ers gwneud yr ymgyrch. Galla i ddim aros i weld faint yn rhagor y gallwn wneud a faint y gallwn ledaenu ymwybyddiaeth dros y flwyddyn nesaf. Rwy’n edrych ymlaen i weithio ar brosiectau newydd, gobeithio yn y gweithle. Mi fyse hynny yn wych!”

Mi allwch weld lluniau o'r digwyddiad ar ein tudalen Flickr

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy