Mae’n amser i gamu ymlaen i rhoi diwedd ar stigma iechyd meddwl yng Nghymru.

Rhowch nodyn yn eich dyddiadur ar gyfer Chwefror 5.

Mi fydd Amser i Newid Cymru yn cyflwyno digwyddiad arbennig yn adeilad y Pierhead ym Mae Caerdydd i ddenu sylw at y stigma a’i wynebir gan bobl a phroblemau iechyd meddwl – ac arddangos y gwaith sydd yn cael ei wneud i rhoi diwedd ar gwahaniaethu ar sail iechyd meddwl o fewn cymunedau a gweithleoedd ledled Cymru.

Noddwyd y digwyddiad gan David Melding AC, gyda prif siaradwr Mark Drakeford AC, yn ogystal a chyfraniadau gan bobl a phrofiad uniongyrchol o broblemau iechyd meddwl sy’n ymgyrchu i rhoi diwedd ar stigma.

Os hoffech chi ddarganfod mwy am brofiadau pobl o stigma iechyd meddwl yng Nghymru, neu i ddysgu beth y gallwch wneud i helpu rhoi diwedd ar stigma yn eich gweithle neu cymuned chi, hoffwn ni eich gweld chi yna!

I fynychu neu am wybodaeth pellach, ebostwich info@timetochangewales.org.uk.

Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd. 5 Chwefror 2014 10yb – 2yp.

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy