“Sgitsoffrenig”: Canwr a chyfansoddwr yn herio stigma iechyd meddwl ar lwyfan theatr

Mi fydd y canwr a chyfansoddwr Dai Sharkey yn cyflwyno noson o adloniant am ddim yn Theatr Riverfront Casnewydd ar nos Sadwrn yr 2il o Dachwedd, mewn digwyddiad unigryw o’r enw Sgitsoffrenig, sy’n cyfuno ei gerddoriaeth ‘gwerin tywyll’ gyda hanesion ag atgofion gen Dai a cherddorion eraill am fyw gyda salwch meddwl.  

Fel y mae Dai yn egluro:

“Mi fydd y noson yn cynnwys cerddoriaeth byw gan rhai o dalentau orau Cymru, yn ogystal a thystiolaeth personol gen yr artistiaid ac y gynulleidfa gan rhannu eu profiadau o fyw gyda salwch meddwl â’r rhwystrau cymdeithasol sy’n dod gyda hynny.

Rwyf wedi galw fy holl brosiectau hyd yn hyn yn ‘Sgitsoffrenig’ – fy record diweddaraf, fy nhaith a nawr y brosiect Amser i Newid Cymru yma – gan fod y gair yn brofoclyd ac yn cael ei gamddaeall ond hefyd i ddad-senseteiddio pobl i’w weld, ei defnyddio a’i drafod. Mae’n grêt, rwyf wedi derbyn llawer o adborth gan bobl yn dweud eu bod bellach yn gallu eu sillafu, o leiaf!”

Hefyd yn perfformio yn y digwyddiad y mae Mad Tom’s Crowd, Bel and the Hangdogs a Space Otter. Mae gigs Sgitsoffrenig blaenorol wedi cynnwys cyfranogiad y gynulleidfa trwy canu ar y cyd neu galw-ag-ateb, a cyfnodau doniol iawn, yn ogystal a chyfnodau emosiynol wrth i gerddorion rhannu eu profiadau o fyw gyda salwch meddwl.  

Mae Dai a’i gyfaill Peter hefyd yn rhan o ymgyrch diweddaraf Amser i Newid Cymru, sy’n dangos nad oes rhaid bod yn archarwr, na’n wyddonydd o fri, na’n ofotwr i fod yn arbennig, dim ond bod yn ffrind. I brofi’r pwynt, mae Peter yn ymddangos mewn gwisg archarwr, gan gynnwys clogyn. Mi fyddwch yn gweld Dai a Peter ar bosteri, bocsys byrbrydion ac mewn fideo, sy’n pwysleisio y gall ambell air bach fel ‘sut wyt ti?’ wneud gwahaniaeth mawr.

Mae Dai Sharkey yn cyflwyno ‘Sgitsoffrenig’ yn y Riverfront yng Nghasnewydd ar yr 2il o Dachwedd. Mae tocynnau am ddim ond dim ond nifer cyfyngiedig sydd ar gael o www.eventbrite.co.uk

Gweler sgwrs rhwng Dai a Peter yn trafod iechyd meddwl yma.

Gweler lluniau o gig ‘Sgitsoffrenig’ blaenorol Dai yma.

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy