Ar gyfer Diwrnod Amser i Siarad 2021, rydym yn falch o gyhoeddi ein bod yn gweithio gyda Ramblers Cymru i annog pobl ledled Cymru i Gerdded a Siarad. Mae Ramblers Cymru yn elusen gerdded sy'n gweithio i hyrwyddo cerdded er iechyd a phleser. Weithiau mae'n haws cael sgwrs am iechyd meddwl wrth wneud rhywbeth egnïol fel cerdded.

P'un a yw'n mynd am dro mewn parc lleol neu'n cerdded i fyny bryn, mae cerdded yn ffordd wych o ddechrau sgwrs fach am iechyd meddwl, i wneud gwahaniaeth mawr. Beth am drefnu Taith Gerdded a Siarad drwy ymbellhau'n gymdeithasol gyda ffrind neu aelod o'r teulu? Rydym hefyd yn annog Cyflogwyr i drefnu taith gerdded amser cinio gyda chydweithwyr. Manteisio ar y cyfle i gadw'n iach a chysylltu drwy gydol y gaeaf. Rhannwch luniau o'ch teithiau cerdded gan ddefnyddio' #AmserISiarad hashnod a byddwn yn ail bostio ar draws TwitterFacebook ac Instagram

Mae Cerddwyr Cymru wedi dewis y teithiau cerdded canlynol ac maen nhw ar gael tan Ddiwrnod Amser i Siarad ddydd Iau 4 Chwefror 2021. Mae amrywiaeth o deithiau cerdded ledled Cymru sy'n gymedrol ac yn hawdd eu cyrraedd lle y bo'n bosibl. O ystyried canllawiau presennol y llywodraeth, dylai ymarfer corff ddechrau a gorffen gartref ac rydyn ni'n erfyn arnoch i aros yn lleol a chadw'n ddiogel.

Gall pobl sy'n byw ger yr arfordir fynd i Lwybr Arfordir Cymru yn agos at ble maen nhw'n byw: https://www.walescoastpath.gov.uk/places-to-go/?lang=en

I bobl yn ardal Cymoedd De Cymru: https://valleysregionalpark.wales/discovery-gateways/

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy