Ydych chi’n byw yn ardal Llanelli? Oes profiad gyda chi o fyw a problem iechyd meddwl? A fyse diddordeb gennych mewn siarad am eich profiadau mewn ffilm ddogfen? Os felly, darllennwch ymlaen!

 

Mae Changing Faces yn brosiect cymunedol wedi ei ariannu gan Amser i Newid Cymru yn Llanelli, a fydd yn cynhyrchu nifer o gyfweliadau gyda pobl lleol yn siarad am sut mae salwch meddwl wedi effeithio ar eu bywydau – ac mae nhw yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan!

 
Mae gan Jonathan a Mark, sydd yn arwain y brosiect, brofiad personol o fyw a problem iechyd meddwl.  
 
Dywedodd Jonathan:
 
“Dechreuais i’r brosiect achos fy mod yn dioddef o broblemau iechyd meddwl a dros y blynyddoedd diwethaf roeddwn yn meddwl mae fi yn unig oedd yn dioddef.  
 
Hoffwn gael pobl i siarad yn agored am iechyd meddwl i newid canfyddiadau pobl.  
 
Fel rhywun sydd wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl, mae’n gyfle i mi ddangos i bawb fy mod yn gallu gwneud pethau, a gobeithio y bydd yn hybu eraill i sefyll lan a dechrau cael eu bywydau yn ol.”
 
Dywedodd Mark
 
“Hoffwn i’r brosiect i ffocysu ar bositifrwydd pobl a problemau iechyd meddwl a dangos y gellynt chwarae rhan llawn a gweithgar ym mywyd pob dydd ac er eu bod yn gwynebu sialensau nad yw pobl eraill yn eu gwneud, meant yn dal i fod yn bobl gall gyfrannu i unrhyw fenter ac ni ddylent gael eu diystyri dim ond gan eu bod wedi bod yn ddigon ones ti ddweud fod ganddynt broblem iechyd meddwl.   
 
Mae’n bwysig i mi ynbersonol gan fy mod wedi dioddef o iselder am gyhyd a gallaf gofio”
 
Os hoffech che wybod rhagor am y ffilmiau yma neu os oes diddordeb ganddoch mewn cymryd rhan, ebostiwch ni

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy