Digwyddiadau Cenedlaethol Amser i Newid Cymru 2014 – Mae eich angen arnom!

 

Mae Amser i Newid Cymru yn chwilio am Eiriolwyr â diddordeb mewn gwrirfoddoli gyda ni yn:

 
• Y Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd, 21-24 Gorffennaf
• Yr Eisteddfod Genedlaethol, Llanelli, 1-9 Awst
 
Rydym yn edrych am Eirilowyr sydd a’r awydd a’r hyder i ymgysylltu a’r cyhoedd ac i ddechrau sgyrsiau am sut mae i fyw â phroblem iechyd meddwl. Trwy gwneud, mi fyddwch yn herio rhagfarnau am iechyd meddwl a helpu i roi diwedd ar stigma a gwahaniaethu.
 
Mi fyddwn yn darparu hyfforddiant cyn y Digwyddiad, cymorth ar y dydd gan Cydlynydd Gwirfoddolwyr a costiau teithio, ynghyd a crys-t Amser i Newid Cymru. Rydym yn gofyn am ymrwymiad o hanner dydd o leiaf, sy’n treulio dim mwy na tua tair i bedair awr o hyd.
 
Am fwy o wybodaeth neu i gofrestri eich diddordeb, ebostiwch gan nodi pa digwyddiad sydd o ddiddordeb gennych a byddwn mewn cysylltiad a fwy o wybodaeth cyn hir.
 
Edrychwn ymlaen i glywed gennych!

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy