Gwnewch rhywbeth arbennig yn yr Eisteddfod eleni: rhown ddiwedd ar stigma iechyd meddwl!

 

Does dim rhaid bod yn wyddonydd o fri, yn archarwr neu yn dofwr llewod i fod yn arbennig – os fyddwch chi yn ymwled a’r Eisteddfod yn Sir Gâr dros yr wythnos nesaf mi allwch wneud gwahaniaeth mawr trwy ymweld a’n stondyn (517/518) a dechrau eich sgwrs chi am iechyd meddwl!

 

Os ydych chi’n teimlo fel ychydig o hwyl a sbri, mi allwch gamu mewn i esgudiau un o’n cymeriadau ‘arbennig’, ond mi fydd croeso mawr os oes well gennych galw heibio am baned a darganfod mwy am y pethau bach all wneud gwahaniaeth mawr  i ffrindiau, teulu neu gydweithwyr pan fod ganddynt broblem iechyd meddwl.  

 

Dyma beth sy’n digwydd ar y stondyn:

 

  • Ydych chi wedi darllen ein blogiau? Dewch i gwrdd a rhai o’n Eiriolwyr gwych sydd yn rhannu eu straeon i helpu i bobl ddeall mwy am fyw gyda salwch meddwl.
  • Byddwch yn arbennig! Mi fydd rhai o’r cymeriadau o’n ymgyrch Bydd yn Arbennig ar y stondyn ac mi allwch hyd yn oed rhoi tro ar fod yn ninja, gofodwr neu tylwythen teg!
  • Dewch i gwrdd a tîm Amser i Newid Cymru i ddarganfod sut i ddod a’r ymgyrch i eich gweithle neu grwp.
  • Galwch heibio am baned ac i glywed rhagor am y pethe bach y gallwch chi wneud i helpu rhywun yr ydych chi yn nabod sydd a problem iechyd meddwl.

 

Mi fyddwn ni yma drwy’r wythnos felly dewch i gwrdd a ni ar stondyn 517/518. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yna!

 

Efallai hoffech

Hyforddiant Hyrywddwyr 23 Mehefin

Bydd ein diwrnod hyfforddi hyrwyddwyr nesaf yn digwydd ar 23 Mehefin 2022.

26th April 2022, 8.41pm | Ysgrifenwyd gan Alex Peel

Darganfyddwch fwy

Amser i Newid Cymru wedi ymestyn am dair blynedd

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod ymgyrch sy’n helpu pobl i siarad am iechyd meddwl a rhoi terfyn ar wahaniaethu wedi cael £1.4m yn ychwanegol i ymestyn y rhaglen am dair blynedd arall.

23rd February 2022, 8.00am

Darganfyddwch fwy