Credwn na ddylai neb fyw mewn ofn barn oherwydd bod ganddynt broblem iechyd meddwl. Dewch i'n stondin ym Mhafiliwn Gwyddoniaeth yr Eisteddfod hon i ddarganfod sut y gallwch chi helpu i wireddu hyn.

Credwn na ddylai neb fyw mewn ofn barn oherwydd bod ganddynt broblem iechyd meddwl. Dewch i'n stondin ym Mhafiliwn Gwyddoniaeth yr Eisteddfod hon i ddarganfod sut y gallwch chi helpu i wireddu hyn.

Mae Amser i Newid Cymru yn ymgyrchu i ddileu'r stigma o gwmpas iechyd meddwl yng Nghymru yn Eisteddfod Genedlaethol 2018.

P'un a ydych chi'n chwilio am wybodaeth, eisiau cymryd rhan neu ond eisiau cael sgwrs - dowch o hyd i dîm Amser i Newid Cymru yn ein stondin yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth. Mae'r map isod yn dangos sut i gyrraedd yno!

Bydd yna gemau, awgrymiadau siarad a thaflenni gwybodaeth ar sut i ddechrau sgwrsio am iechyd meddwl a ble i gael hyd o gefnogaeth.

Fe welwn ni chi yno!

Peidiwch ag anghofio dilyn ein tudalen Trydar a rhannu eich lluniau trwy ddefnyddio'r hashtag #TTCW. I dderbyn newyddion diweddaraf yr ymgyrch gwnewch yn siŵr eich bod yn ein 'hoffi' ni ar Facebook.

Efallai hoffech

Hyforddiant Hyrywddwyr 23 Mehefin

Bydd ein diwrnod hyfforddi hyrwyddwyr nesaf yn digwydd ar 23 Mehefin 2022.

26th April 2022, 8.41pm | Ysgrifenwyd gan Alex Peel

Darganfyddwch fwy

Amser i Newid Cymru wedi ymestyn am dair blynedd

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod ymgyrch sy’n helpu pobl i siarad am iechyd meddwl a rhoi terfyn ar wahaniaethu wedi cael £1.4m yn ychwanegol i ymestyn y rhaglen am dair blynedd arall.

23rd February 2022, 8.00am

Darganfyddwch fwy