Credwn na ddylai neb fyw mewn ofn barn oherwydd bod ganddynt broblem iechyd meddwl. Dewch i'n stondin ym Mhafiliwn Gwyddoniaeth yr Eisteddfod hon i ddarganfod sut y gallwch chi helpu i wireddu hyn.

Credwn na ddylai neb fyw mewn ofn barn oherwydd bod ganddynt broblem iechyd meddwl. Dewch i'n stondin ym Mhafiliwn Gwyddoniaeth yr Eisteddfod hon i ddarganfod sut y gallwch chi helpu i wireddu hyn.

Mae Amser i Newid Cymru yn ymgyrchu i ddileu'r stigma o gwmpas iechyd meddwl yng Nghymru yn Eisteddfod Genedlaethol 2018.

P'un a ydych chi'n chwilio am wybodaeth, eisiau cymryd rhan neu ond eisiau cael sgwrs - dowch o hyd i dîm Amser i Newid Cymru yn ein stondin yn y Pafiliwn Gwyddoniaeth. Mae'r map isod yn dangos sut i gyrraedd yno!

Bydd yna gemau, awgrymiadau siarad a thaflenni gwybodaeth ar sut i ddechrau sgwrsio am iechyd meddwl a ble i gael hyd o gefnogaeth.

Fe welwn ni chi yno!

Peidiwch ag anghofio dilyn ein tudalen Trydar a rhannu eich lluniau trwy ddefnyddio'r hashtag #TTCW. I dderbyn newyddion diweddaraf yr ymgyrch gwnewch yn siŵr eich bod yn ein 'hoffi' ni ar Facebook.

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy