Addewid gan Admiral i roi diwedd ar stigma iechyd meddwl

Admiral, cyflogwr blaenllaw o Gymru, yw'r sefydliad diweddaraf i lofnodi addewid Amser i Newid Cymru i roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl.

Llofnodwyd yr addewid gan Reolwr Gwasanaethau Grŵp Pobl Admiral, Ceri Assiratti a Rheolwr Rhaglen Amser i Newid Cymru, Ant Metcalfe, yng ngwydd staff Admiral mewn seremoni ym mhencadlys y grŵp yng Nghaerdydd. Roedd y digwyddiad bywiog yn cynnwys perfformiad gan gôr 'Inspire Choir' Admiral sy'n cynnwys aelodau o staff cerddorol a chyn hynny cafwyd sesiwn holi at ateb ble gallai cyflogeion Admiral holi Ant Metcalfe am yr ymgyrch, yr addewid a'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl.

Dywedodd Ceri Assiratti

"Mae'n bleser gennyf lofnodi Addewid Amser i Newid Cymru heddiw a gweithio gyda thîm Amser i Newid Cymru.

Mae pobl wedi bod yn ofni siarad am eu problemau iechyd meddwl ers gormod o amser a nod yr ymgyrch hon yw rhoi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu y mae pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn ei wynebu. Bydd gweithio gydag Amser i Newid Cymru yn ein helpu i fanteisio ar gyfoeth o wybodaeth a dealltwriaeth am sut i ymdrin â'n cyflogeion.

Fel cyflogwr rydym yn ymrwymedig i sicrhau lles ein staff ac mae llofnodi'r addewid hwn heddiw yn ddatganiad cyhoeddus i'r perwyl hwnnw."

Dywedodd Rheolwr Rhaglen Amser i Newid Cymru, Ant Metcalfe:

"Rydym wrth ein bodd bod un o gyflogwyr mwyaf Cymru wedi gwneud yr ymrwymiad hwn i roi diwedd ar stigma iechyd meddwl. Gwyddom o'n data arolwg ein hunain na fyddai nifer fawr iawn o weithwyr yng Nghymru yn gyfforddus yn siarad â'u rheolwr am broblemau iechyd meddwl a gall iechyd meddwl fod yn bwnc tabŵ yn y gweithle.

Rydym nawr yn edrych ymlaen at weithio gydag Admiral i ddatblygu cynllun gweithredu, sicrhau bod cyflogeion yn cael cyfle i siarad am iechyd meddwl a'u helpu i ofalu am eu lles eu hunain."

 

Efallai hoffech

Hyfforddiant Hyrwyddwyr ar gyfer Cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Ym mis Tachwedd, roeddem yn gyffrous iawn i gyflwyno sesiwn hyfforddi Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru gyda chymorth ein partner EYST.

6th December 2021, 1.00pm | Ysgrifenwyd gan Community Engagement Team

Darganfyddwch fwy

Modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl mewn lleoliadau gofal iechyd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Amser i Newid Cymru wedi bod yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe i ddatblygu a chyflwyno modiwl peilot sy'n anelu at fynd i'r afael â'r stigma sy'n…

2nd December 2021, 9.30am | Ysgrifenwyd gan Ceri

Darganfyddwch fwy