Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredin neu adborth atom drwy e-bost a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl. Anelwn at ateb eich ymholiadau o fewn pum diwrnod gwaith - cofiwch ein bod eisiau clywed gennych ac y byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

info@timetochangewales.org.uk

Gallwch hefyd sgwrsio â ni ar Facebook a Twitter, neu gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch drwy ymuno â'n rhestr o gefnogwyr.

Rheolwr Rhaglen

Karen Roberts
k.roberts@timetochangewales.org.uk 
Tu allan i oriau: 07584 619300

Arweinydd Ymgyrch

June Jones
j.jones@timetochangewales.org.uk

Ymgysylltu â'r Gymuned

Rachelle Bright
r.bright@timetochangewales.org.uk 

Ymgysylltu â'r Gymuned

Russell Workman
r.workman@timetochangewales.org.uk 

Ymholiadau mewn perthynas â'r wasg, marchnata, brand ac adnoddau

Hanna Yusuf, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu
h.yusuf@timetochangewales.org.uk

Ymholiadau Rhaglen Pobl Ifanc

Jo Brewer, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (Rhaglen Pobl Ifanc)
j.brewer@timetochangewales.org.uk

Ymholiadau cyffredinol/llinell uniongyrchol

Carol Norman, Swyddog Gweinyddol Rhaglenni
c.norman@timetochangewales.org.uk

Ymholiad Hyrwyddwyr

O ran ymholiadau mewn perthynas ag hyrwyddwyr, danfonwch ebost at info@timetochangewales.org.uk