Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredin neu adborth atom drwy e-bost a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl. Anelwn at ateb eich ymholiadau o fewn pum diwrnod gwaith - cofiwch ein bod eisiau clywed gennych ac y byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl.

info@timetochangewales.org.uk

Gallwch hefyd sgwrsio â ni ar Facebook a Twitter, neu gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch drwy ymuno â'n rhestr o gefnogwyr.

Rheolwr Rhaglen

Lowri Wyn Jones
l.wynjones@timetochangewales.org.uk

Arweinydd Ymgyrch

June Jones
j.jones@timetochangewales.org.uk

Ymholiadau mewn perthynas â'r wasg, marchnata, brand ac adnoddau

Hanna Yusuf, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu
h.yusuf@timetochangewales.org.uk

Ymholiad Hyrwyddwyr

O ran ymholiadau mewn perthynas ag hyrwyddwyr, danfonwch ebost at info@timetochangewales.org.uk