Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredin neu adborth atom drwy e-bost a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl. Anelwn at ateb eich ymholiadau o fewn pum diwrnod gwaith ond tîm bach ydym ac ar brydiau gall gymryd yn hirach.

info@timetochangewales.org.uk

Gallwch hefyd sgwrsio â ni ar Facebook a Twitter, neu gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch drwy ymuno â'n rhestr o gefnogwyr.

"Os byddwch yn anfon e-bost atom neu'n ein ffonio, gall gymryd ychydig o amser i ni ddod yn ôl atoch am ein bod yn dîm bach sy'n brysur yn herio'r stigma ledled Cymru. Cofiwch ein bod eisiau clywed gennych ac y byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl!"

Rheolwr Rhaglen

Karen Roberts
k.roberts@timetochangewales.org.uk 
Tu allan i oriau: 07584 619300

Ymholiadau mewn perthynas â'r wasg, marchnata, brand ac adnoddau

Hanna Yusuf, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu
h.yusuf@timetochangewales.org.uk

Ymholiadau Rhaglen Pobl Ifanc

Jo Brewer, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (Rhaglen Pobl Ifanc)
j.brewer@timetochangewales.org.uk

Ymholiadau cyffredinol/llinell uniongyrchol

Carol Norman, Swyddog Gweinyddol Rhaglenni
c.norman@timetochangewales.org.uk

Ymholiad Hyrwyddwyr

O ran ymholiadau mewn perthynas ag hyrwyddwyr, danfonwch ebost at info@timetochangewales.org.uk