• Stad Stigma Stad Stigma

  Stad Stigma

  Bu cynydd o 4.7% mewn agweddau cadarnhaol at iechyd meddwl yng Nghymru ers 2012

  Darllen mwy
 • Estynnwch Allan heddiw i helpu rhywun rydych chi'n ei adnabod. Estynnwch Allan heddiw i helpu rhywun rydych chi'n ei adnabod.

  Estynnwch Allan heddiw i helpu rhywun rydych chi'n ei adnabod.

  Mae pethau bychain yn gwneud gwahaniaeth mawr i bobl â phroblemau iechyd meddwl.

  Gwilio Stori Matt
 • Gallwch lawrlwytho ein cerdyn dechrau sgwrs Gallwch lawrlwytho ein cerdyn dechrau sgwrs

  Gallwch lawrlwytho ein cerdyn dechrau sgwrs

  Peidiwch â bod ag ofn siarad am iechyd meddwl, gallwch lawrlwytho ein cerdyn dechrau sgwrs

  Rhagor o wybodaeth
 • R'yn ni'n gwisgo'r un crys R'yn ni'n gwisgo'r un crys

  R'yn ni'n gwisgo'r un crys

  Trechu stigma ynghlwm ag iechyd meddwl. Ymunwch â'n tîm.

  Register
 • Cafodd Mike syndod wrth siarad â'i ffrind am ei anhwylder deubegynol. Cafodd Mike syndod wrth siarad â'i ffrind am ei anhwylder deubegynol.

  Cafodd Mike syndod wrth siarad â'i ffrind am ei anhwylder deubegynol.

  Er mwyn tynnu cwningen o het, byddai bod yn gonsuriwr yn helpu, ond dim ond siarad mae Wayne am ei wneud.

  Does dim angen i chi fod yn Gonsuriwr. #ByddYnFfrind
 • Nid oedd gan Gary yr hyder i siarad am OCD ei frawd. Nid oedd gan Gary yr hyder i siarad am OCD ei frawd.

  Nid oedd gan Gary yr hyder i siarad am OCD ei frawd.

  Er mwyn achub y byd, byddai bod yn asiant cudd yn helpu, ond dim ond siarad mae Dean am ei wneud.

  Does dim angen i chi fod yn asiant cudd. #ByddYnFfrind
 • Adnoddau a deunyddiau i'w lawrlwytho Adnoddau a deunyddiau i'w lawrlwytho

  Adnoddau a deunyddiau i'w lawrlwytho

  Mae gennym lawer o adnoddau am ddim i chi eu lawrlwytho a'u harchebu, gan gynnwys pecynnau cymorth, posteri, llyfrynnau a logos.

  Rhagor o wybodaeth
 • Roedd Gareth yn ei chael hi'n anodd trafod iselder ei ffrind. Roedd Gareth yn ei chael hi'n anodd trafod iselder ei ffrind.

  Roedd Gareth yn ei chael hi'n anodd trafod iselder ei ffrind.

  Er mwyn diddanu'r Ymerodraeth Rufeinig, gall bod yn Ornestwr helpu, ond dim ond siarad mae Gavin am ei wneud.

  Does dim angen i chi fod yn ornestwr. #ByddYnFfrind

Angen Cymorth?

Os ydych yn profi problemau iechyd meddwl neu os oes angen cymorth brys arnoch, mae llawer o lefydd y gallwch fynd am help.

Cael help

Beth sy'n digwydd yn eich ardal chi

Gweld pob digwyddiad sydd i ddod

Beth sy'n digwydd yn eich ardal chi Rhagor o wybodaeth

Ymuno â'n rhestr o gefnogwyr