Mythiau a ffeithiau

Mae 9 o bob 10 o bobl â phroblemau iechyd meddwl yn cael profiad o stigma a gwahaniaethu yn eu bywyd pob dydd. Mae llawer o fythau ynghylch iechyd meddwl yn cyfrannu at y stigma hwn felly gall canfod y ffeithiau helpu.