Dwi wedi bod yn dioddef o iselder am blynyddoedd maeth, ond dim ond ers mis Awst 2011 dwi wedi gwbod beth yn gwmws oedd yn bod arnai!

Fel cymaint o bobol sy’n dioddef a problemau iechyd meddwl, o’n i heb ystyried beth oedd yn digwydd, neu efallai o’n i yn gwbod, ond yn pallu derbyn y ffaith.

Felli bues i a fy nheulu yn dioddef am blynyddoedd.

Nawr, dwi’n llawer gwell, ma’r heol i gyrraedd yma wedi bod yn anodd iawn, ond, dw’i wedi gallu dod i dermau a’r iselder, a sut i’w rheoli.

Bues i ar sioe S4c ‘Doctor Doctor’ yn siarad am fy mhrofiadau i a iselder, felli yn y blog yma dw’i am siarad am rhiwbeth positif sy’ wedi helpu i oresgyn yr amserau gwaethaf.

Erioed dw’i wedi dal diddordeb mawr yn defnyddio fy nwylo i wneud pethau, neu i ddarganfod sut mae pethau’n gweithio neu i atgyweirio pethau sy’ wedi tori – efallai ‘na pam dw’i nawr yn Periannwr Sifil?!

Roedd cael diddordeb pan oeddwn i bant o gwaith yn help mawr if y wellhad, roedd yn helpu i fi adeuladu hunan-hyder, hunan-barch a rhoi ymdeimlad o gyflawniad pan oedd y darn wedi’u gwblhau.

Y fwy na dim, galles i dysgu i hoffi beth oeddwn i’n ‘neud.

Rhan mawr o’n iselder i oedd y pwysau oeddwn i’n rhoi ar fy hun. Pwysau heb angen.

Os bydde rhywun yn canmol fi ugain o weithiau, ond yn rhoi un beirniadaeth, bydden i yn canolbwyntio ar yr un beirniadaeth.

Raodd hwn yn wanychol i’m holl bywyd.

Wrth creu rhiwbeth o goed, roeddwn yn gallu dysgu unwauth eto i geymeryd pethau cam-wrth-gam, i ddechrau roedd rhaid i mi gael yr offer gyda’i gilydd, roedd angen bainc a lle i wiethio.

Dros y 13 mis bues i trwy’r gwaethaf, galles i droi’r garej mewn i siop waith bach a galluogodd fi i ‘wneud amriw o darnau fel y rhai isod.

gavinstable.jpggavinsbox.jpgGavinscupboard.jpg

Roedd y boddhad o gwblhai prosiect bach werth y byd i’n iechyd meddwl, ac yn araf bach (gyda help meddygyniaeth a cynghorydd ardderchog) galles i ail-darganfod hunan-hyder a hunan-barch.

Nawr dw’i ‘nol yn gweithio llawn amser (yn anffodus dim yn gweithio gyda’n nwylo, one mewn swyddfa ney cyfarfodydd trwy’r dydd!), felli ma’r amser sydd ar gael i gwblhau darnau fel y rhai uchod yn llai, ond dw’i wedi darganfod ffordd newydd i ddefnyddio fy nhalentau i greu rhiwbeth cloi a boddhaol!

Dw’i nawr yn gwneud beiros a phensils fy hun.

Dechreuais gynt y flwyddyn yma, ond erbyn hyn dw’i wedi creu llawer, a wedi rhoi llwyth bant fel anrhegion, a nawr dw’in gwerthu rhai hefyd!

gavinspen2.jpg

Mae’n hawdd i fi mynd allan i’r garej am awr a gallu ‘neud un o rhain, felli dwi’n gallu cadw’n diddordeb yn mynd, a dwi’n gallu cael boddhad mawr allan o greu rhiwbeth.

Yn fwy na dim, ma gweithio gyda coed yn gyfredinol yn help mawr i fi ymlacio.  Dwi’n gallu diflannu o’r byd mawr tu allan, a creu rhiwbeth sy’n rhoi gwen a fy wyneb i, a pobl arall hefyd.

Ma cael diddordeb wedi bod yn help mawr i fi i ddod i dermau a iselder ac i’w rheoli wrth symud ymlaen a’m bywyd.

Ma Amser i Newid Cymru wedi body n help mawr i fi dros y blwyddyn diwethaf, felli dyma beiro ‘ffynon’ wedi’u ysbrydoli ganddynt.

 

gavinspen4.jpg

You may also like:

A poem about exclusion

After being diagnosed with epilepsy, Eve has found social exclusion and stigma has led to poor mental health - she wrote this poem to heal and reach out to others.

14th January 2019, 3.14pm | Written by: Eve

Find out more

How my university supported my mental health

Recent USW graduate Tiffany shares how the support she received through university enabled her to graduate with First Class Honours and a Masters Distinction while managing depression and chronic illnesses.

7th January 2019, 9.37am | Written by: Tiffany

Find out more