Mae cyflyrau fel pryder, iselder a straen yn effeithio ar 1 o bob 6 gweithiwr ym Mhrydain bob blwyddyn. Bydd hyn yn cael effaith sylweddol ar eich gweithle a'ch cyflogeion, ond gellir ei wella.

Myth yw meddwl na all pobl â phroblemau iechyd meddwl weithio.

Mae'n hanfodol deall eu bod yn gallu gweithio a'u bod yn gwneud hynny, a gyda'r wybodaeth a'r sgiliau cywir, gallwch gefnogi eich cyflogeion i aros yn iach; gan arbed arian i chi a chynnal eich cynhyrchiant.

Synnwyr busnes da

Mae'n gwneud synnwyr i gefnogi cyflogeion sy'n brwydro â phroblemau iechyd meddwl. Dengys ymchwil y byddant yn fwy ffyddlon, yn cymryd mwy o ran ac yn gryfach eu cymhelliad os byddant yn cael cymorth, a bydd hyn o fudd i'r busnes hefyd.

Mwy o wybodaeth

Gwneud eich gweithle yn iach

Gwneud eich gweithle yn iach

Mae llawer o ffyrdd y gallwch wneud eich gweithle yn iachach i'ch cyflogeion.

Darganfyddwch fwy
Helpu cyflogeion i ddychwelyd i'r gwaith

Helpu cyflogeion i ddychwelyd i'r gwaith

Gyda'r help cywir, gall pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl barhau i weithio ac mae hyn yn digwydd.

Darganfyddwch fwy
Cyngor Adnoddau Dynol Arbenigol ar broblemau iechyd meddwl

Cyngor Adnoddau Dynol Arbenigol ar broblemau iechyd meddwl

Gall Adnoddau Dynol chwarae rôl hanfodol o ran creu gweithle iach.

Darganfyddwch fwy