Cynhelir y Diwrnod Amser i Siarad nesaf ddydd Iau 2 Chwefror 2023.

Ar Ddiwrnod Amser i Siarad rydym yn gofyn wrth y genedl i gael sgwrs am iechyd meddwl. Nod y diwrnod yw creu cymunedau cefnogol drwy siarad â theulu, ffrindiau neu gydweithwyr am iechyd meddwl. Mae gan bob un ohonon ni iechyd meddwl, a thrwy siarad amdano, gallwn ni helpu ein hunain ac eraill.

Pam mae siarad yn bwysig

Rydyn ni'n gwybod bod gan sgyrsiau am iechyd meddwl y pŵer i newid bywydau. Mae ein hymchwil ddiweddaraf yn dangos pa mor bwysig yw sgyrsiau agored mewn cymunedau i gefnogi lles meddwl pawb.

Mae problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin nag y mae pobl yn ei sylweddoli – ac yn effeithio ar un o bob pedwar ohonom. Ond mae pobl yn dal i fod ag ofn trafod iechyd meddwl, gan olygu bod rhai pobl yn teimlo cywilydd neu'n unig.

Rydyn ni am i bawb deimlo'n gyfforddus yn siarad am iechyd meddwl – pryd bynnag y byddan nhw am wneud hynny.

Mae siarad am iechyd meddwl yn lleihau'r stigma ac yn helpu i greu cymunedau cefnogol lle y gallwn ni siarad yn agored am iechyd meddwl a chael ein grymuso i ofyn am help pan fydd ei angen arnon ni.

Dyna pam mae dechrau'r sgwrs am broblemau iechyd meddwl mor bwysig – drwy siarad amdanyn nhw, gallwn ni helpu ein hunain ac eraill.

Sut bynnag y gwnewch chi hynny, siaradwch am iechyd meddwl.

Mwy o wybodaeth

Ymunwch â'n mudiad

Ymunwch â'n mudiad

Gallwch wneud rhywbeth nawr er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl…

Darganfyddwch fwy
Cyflyrau Iechyd meddwl

Cyflyrau Iechyd meddwl

Disgrifir rhai problemau iechyd meddwl gan ddefnyddio geiriau bob dydd - er enghraifft, 'iselder' neu 'orbryder'.

Darganfyddwch fwy
Adnoddau Diwrnod Amser i Siarad 2022

Adnoddau Diwrnod Amser i Siarad 2022

Mae gennym lawer o adnoddau i helpu chi dechrau sgwrs ar Ddiwrnod Amser i Siarad.

Darganfyddwch fwy