Dyma'ch pecyn cymorth ymgyrch ar gyfer Diwrnod Amser i Siarad 2021! Isod, fe welwch adnoddau parod i'w hargraffu ac adnoddau digidol. Gellir argraffu'r ffeiliau parod i'w hargraffu naill ai yn y swyddfa neu'n broffesiynol. Gellir lawrlwytho'r adnoddau digidol a'u lanlwytho i'ch llofnod e-bost, proffiliau cyfryngau cymdeithasol ac mae hyd yn oed cefndir Zoom ar thema Diwrnod Amser i Siarad ar gael eleni!

Mae'r pecyn ar gyfer Cymunedau wedi'i anelu at hyrwyddwyr ac unigolion sy'n dymuno cefnogi Diwrnod Amser i Siarad. Mae'r pecyn ar gyfer Cyflogwyr i sefydliadau. Mae'r cynnwys yn amrywio ym mhob pecyn ac mae'r ddau yn llawn syniadau o ran sut i ddefnyddio'r adnoddau a threfnu gweithgareddau ar gyfer Diwrnod Amser i Siarad. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am sut i ddefnyddio'r cynnwys isod, e-bostiwch: info@timetochangewales.org.uk

Pecynnau Gweithgareddau

Pecynnau Gweithgareddau ar gyfer Cyflogwyr

Pecynnau Gweithgareddau ar gyfer Cyflogwyr

Cymraeg
Pecynnau Gweithgareddau ar gyfer Cymunedau

Pecynnau Gweithgareddau ar gyfer Cymunedau

Cymraeg

Print

Digidol

Clawr Facebook

Clawr Facebook

Cymraeg
Cefndir Zoom

Cefndir Zoom

Cymraeg