Eich stori

Cyn i chi anfon eich stori atom, darllenwch ein canllawiau stori cynhwysfawr ar gyfer blogwyr Amser i Newid Cymru. Neu, mae creu fideo ar gyfer gwefan Amser i Newid Cymru yn ffordd wych o rannu eich profiadau a gwella dealltwriaeth pobl o iechyd meddwl.

Rhowch ddisgrifiad byr i ni ar gyfer eich stori
Peidiwch â theimlo'n gyfyngedig i ysgrifennu - os yw'n well gennych rannu eich profiadau drwy vlogs, barddoniaeth (neu rywbeth hollol wahanol!) byddem wrth ein boddau'n ei weld, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda.
Os hoffech i ni rannu eich blog eich hun ynghyd â'r post, rhannwch y ddolen yma.

Llwytho llun

Byddai'n wych os oes gennych chi lun neu hunlun ohonoch chi y byddech chi'n hapus i'w gynnwys gyda'r blog. Mae hyn yn helpu i ddod â'ch stori yn fyw ac yn ei gwneud yn fwy addas i eraill ei darllen.
Heb ddewis ffeil

I brofi eich bod yn berson teipiwch y gair 'friend' yn y blwch isod *