For the Waterloo Foundation Annual Conference, Professor Amanda Kirby from the University of South Wales will be holding a Public Lecture; discussing the importance of movement in every day living and learning and highlighting the latest understanding about the short and long-term impact of Developmental Co-ordination Disorder in children and adults.

Registration and wine reception at 5:00pm

Public Lecture at 6:00pm

Ar gyfer Cynhadledd Flynyddol Sefydliad Waterloo, bydd yr Athro Amanda Kirby o Brifysgol De Cymru yn cynnal darlith gyhoeddus; bydd yn trafod pwysigrwydd symud wrth fyw a dysgu bob dydd ac yn amlygu’r ddealltwriaeth ddiweddaraf am effaith tymor byr a hirdymor Anhwylder Cydsymudiad Datblygiadol ymysg plant ac oedolion.

Cofrestru a derbyniad gwin am 5:00pm

Darlith gyhoeddus am 6.00pm

Efallai hoffech

Digwyddiadau lleol

MaDCaff - Music and Dance cafe

Victoria Hall Lampeter SA48 7EE

Darllen mwy
Digwyddiadau lleol

wrexham street festival

regent street wrexham LL11 1PF

Darllen mwy
Digwyddiadau lleol

Swansea University Charity Volleyball Tournament

Sketty Ln, Sketty Swansea SA2 8QB

Darllen mwy