Dod ag Amser i Newid Cymru i'ch sefydliad

Mae cannoedd o sefydliadau eisoes yn camu ymlaen i herio'r stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Mae dod â'r ymgyrch Amser i Newid Cymru i'ch gweithle yn ffordd wych o ddechrau arni. Mae'n hawdd pan rydych yn gwybod sut!

Addewid sefydliadol

Addewid sefydliadol

Dangos ymrwymiad eich sefydliad i herio'r stigma drwy lofnodi ein haddewid sefydliadol

cael gwybod mwy
Hyfforddiant

Hyfforddiant

Gwahodd ein Haddysgwyr i'ch sefydliad i roi hyfforddiant gwrth-stigma

cael gwybod mwy
Cynnal digwyddiad gwrth-stigma

Cynnal digwyddiad gwrth-stigma

Os ydych yn ystyried cynnal digwyddiad neu weithgarwch, darllenwch ein cynllun pum cam.

cael gwybod mwy
Gwybodaeth i gyflogwyr

Gwybodaeth i gyflogwyr

Challenge workplace discrimination using the employment resources available for managers and HR staff.

cael gwybod mwy