Yn Achos Dylan' - ein hysbyseb deledu

Ydych chi wedi gweld ein hysbyseb teledu, In Case of Dylan?

Cymeriad yw Dylan sy'n dychwelyd i'r gwaith yn dilyn amser i ffwrdd oherwydd problemau iechyd meddwl. Mae ei gydweithwyr yn nerfus ynghylch siarad gydag ef am hyn - yn wir maent yn neidio drwy focsys, yn poeri te ac yn canu clychau larwm, dim ond er mwyn osgoi'r sgwrs!

Mae un o'i gydweithwyr ychydig yn fwy synhwyrol ac yn cychwyn sgwrs gyda'r cwestiwn symlaf yn y byd:

“Sut wyt ti'n teimlo?”

Peidiwch â bod ag ofn siarad am iechyd meddwl.

Gwylio ein ffilmiau eraill