Siarad am Iechyd Meddwl

Gall ychydig eiriau wneud gwahaniaeth mawr. Peidiwch â bod ag ofn siarad am iechyd meddwl!

Mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin. Bydd un o bob pedwar ohonom yn cael ein heffeithio ar ryw adeg yn ein bywydau. Felly mae gallu siarad am iechyd meddwl yn rhywbeth sy'n bwysig i bob un ohonom.

Gall y ffaith ei bod weithiau'n anodd siarad am broblemau iechyd meddwl fod un o'r pethau anoddaf am gael salwch meddwl. P'un a ydych yn teimlo'n ofnus neu'n anghyfforddus ynglŷn â siarad â rhywun rydych yn ei adnabod am ei iechyd meddwl - neu siarad am ein problem iechyd meddwl ein hunain, nid yw anallu i drafod iechyd meddwl yn dda i neb.

Cymerwch olwg ar ein hawgrymiadau er mwyn eich helpu i siarad â rhywun am eu problemau iechyd meddwl, neu os oes gennych chi broblem iechyd meddwl ac yn teimlo'n barod i siarad amdano mae gennym awgrymiadau ar sut i siarad am eich iechyd meddwl. Os nad ydych wedi ei weld yn barod, gall ein hysbyseb deledu eich ysbrydoli i gychwyn eich sgwrs heddiw!

Mae pobl yn siarad am iechyd meddwl ar ein tudalen Facebook, felly beth am ymuno â'r sgwrs?

Cofiwch y gallwch ddarllen am brofiad pobl o fyw gyda phroblemau iechyd meddwl (a sut i drafod y mater!) yn ein blogiau.

"Mae'n hanfodol i agor trafodaethau am iechyd meddwl a dangos i eraill ei bod yn iawn i fod yn chi eich hun - nid yw'n heintus ac mae'n bwysig iawn bod pobl eraill yn gallu siarad â'r person sy'n byw'r profiad."
Esther, Eiriolwr Amser i Newid Cymru
Darllen Blog Esther