Naomi - Ysgol ac iechyd meddwl

“Pan oeddwn i’n tua 14, roeddwn i’n dioddef gorbryder a ‘panic attacks’ yn yr ysgol a teimlo’n rili unig. Doeddwn i ddim yn fodlon siarad â neb, a ‘nes i ddim siarad â neb am dros flwyddyn. ‘Nes i siarad gyda Childline yn gyntaf. Roedd e’n hawdd i mi allu siarad ar-lein yn lle wyneb yn wyneb. Roedd e’n teimlo mor neis i allu siarad am bob dim a dweud pob dim ar ôl blwyddyn o gadw fe i fi fy hun. Ar ol, roedden nhw am i mi siarad â rhywun arall felly ‘nes i ysgrifennu pob dim lawr, achos roedd hynny’n hawdd i mi ei wneud, a rhoi’r llythyr i fy mentor dysgu i. Wnaeth hi fy nghefnogi i a gwrando, ac roedd hwnna’n helpu lot.

Peidio bod ofn siarad, mae’n gwneud cymaint o wahaniaeth, ond gwnewch ef yn y ffordd rydych chi’n cyfforddus â. Byddwch yn agored gyda’ch ffrindiau a’r bobl o’ch cwmpas chi. Os rydych chi’n cael diwrnod drwg, jyst dwedwch hynny. Mae’n iawn dweud hynny.”

How would you end stigma around mental health? Join the movement