Straeon hyrwyddwr

Gwirfoddolwyr yw Hyrwyddwyr Amser i Newid Cymru sydd â phrofiad ymarferol o broblemau iechyd meddwl sydd wrth wraidd yr ymgyrch Amser i Newid, gan herio stigma yn eu cymunedau, ymgyrchu yn y cyfryngau a rhannu eu profiadau o fyw gyda phroblemau iechyd meddwl.

Os hoffech chi fod yn hyrwyddwr, rhowch wybod i ni!

Anya - Byw gyda iechyd meddwl

Naomi - Ysgol ac iechyd meddwl

How would you end stigma around mental health? Join the movement