Cymorth

Does dim angen i chi fod yn arbenigwr i siarad am iechyd meddwl. Y cyfan sydd ei angen yw bod gerllaw.

Dyma ambell gyngor i'ch helpu chi i ddechrau.

  1. Arweiniwch: Os ydych chi'n adnabod rhywun sydd wedi bod yn sâl, peidiwch ag ofni gofyn sut maen nhw.
  2. Peidiwch ag osgoi'r broblem: Os daw rhywun atoch chi i siarad, peidiwch â'i anwybyddu - mae'n bosib bod hwn yn gam anodd iawn iddyn nhw.
  3. Siaradwch, ond gwrandewch hefyd. Bydd bod gerllaw yn werth llawer.
  4. Osgowch ystrydebau: Bydd ymadroddion fel “Gwena”, “Bydd popeth yn iawn”, “Sorta dy hunan mas” yn sicr o waethygu'r drafodaeth. Ond bydd bod yn benagored, peidio â beirniadu a gwrando yn helpu.
  5. Gwnewch fwy na dim ond siarad am iechyd meddwl: Dim ond un rhan o'r person yw iechyd meddwl a dydy pobl ddim am gael eu diffinio ganddo. Sicrhewch eich bod chi'n parhau i siarad am y pethau rydych chi'n siarad amdano drwy'r amser.
  6. Atgoffwch nhw eich bod chi'n meddwl amdanynt: Gall pethau bach wneud gwahaniaeth mawr
  7. Byddwch yn amyneddgar: Mae bywyd yn gymysgedd o lawenydd a gofid.

Mae gweithredoedd yn bwysig hefyd, felly ystyriwch gadw mewn cysylltiad gyda neges destun, e-bost neu nodyn i roi gwybod i rywun eich bod chi'n meddwl amdanyn nhw.

Os ydych yn profi problemau iechyd meddwl neu os oes angen cymorth brys arnoch, mae llawer o lefydd y gallwch fynd am help ar ein tudarlen cymorth.