Diwrnod Amser i Siarad 2018

Dydd Iau 1 Chwefror 2018 yw Diwrnod Amser i Siarad.

Mae'n braf iawn gennym ni fod yn bartneriaid swyddogol â'n ffrindiau o Time to Change, See Me a Change your Mind, ar gyfer Diwrnod Amser i Siarad ar 1 Chwefror 2018.

house and phoneMae'n hawdd meddwl does byth adeg iawn i siarad am iechyd meddwl. Ond po fwyaf rydyn ni'n siarad amdano, y gorau fydd bywyd pob un ohonom ni.

Caiff gormod o bobl â phroblemau iechyd meddwl eu gorfodi i deimlo cywilydd, yn ynysig ac yn ddiwerth. Cyfle i ni gyd yw Diwrnod Amser i Siarad i fod yn fwy agored ynglŷn ag iechyd meddwl – i siarad, i wrando, ac i newid bywydau.

Lle bynnag rydych chi – gartref, yn y gwaith neu ar ben bryn! – siaradwch am iechyd meddwl ar Ddiwrnod Amser i Siarad.

Rydym gennym ni adnoddau i'w lawrlwytho ar gyfer Diwrnod Amser i Siarad 2018 ar yr tudalen adnoddau yma!