Mythau a ffeithiau

Mae llawer o'r pethau rydych yn credu eich bod yn ei wybod am salwch meddwl yn anghywir. Mynnwch y ffeithiau.

myths_facts_expanded_welsh.svg