Cyflyrau iechyd meddwl

Disgrifir rhai problemau iechyd meddwl gan ddefnyddio geiriau bob dydd - er enghraifft, 'iselder' neu 'orbryder'. Y ffurfiau mwyaf cyffredin yw iselder, gorbryder, anhwylder obsesiynol cymhellol (OCD), ffobiâu, anhwylder deubegynol (a elwid yn iselder manig gynt), sgitsoffrenia, anhwylderau personoliaeth ac anhwylderau bwyta. Mae ymddygiad a symptomau cyffredin sy'n gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl yn cynnwys hunan-niweidio, meddwl am hunanladdiad a phyliau o banig.

Iselder

Iselder

Iselder yw'r anhwylder iechyd meddwl mwyaf cyffredin ym Mhrydain, yn ôl y Sefydliad Iechyd Meddwl

Rhagor o wybodaeth
Gorbryder

Gorbryder

Anhwylderau gorbryder yw rhai o'r problemau iechyd meddwl mwyaf cyffredin, sy'n effeithio ar 16% o bobl yn y DU

Rhagor o wybodaeth
OCD

OCD

Mae anhwylder obsesiynol cymhellol (OCD) yn anhwylder gorbryder lle mae meddyliau annymunol, cymelliadau a gweithgareddau ailadroddus yn effeithio ar fywyd bob dydd

Rhagor o wybodaeth
Anhwylder Deubegynol

Anhwylder Deubegynol

Mae anhwylder deubegynol (a elwid yn iselder manig gynt) yn anhwylder hwyliau difrifol. Caiff tua un o bob cant ohonom ein heffeithio gan anhwylder deubegynol.

Rhagor o wybodaeth
Sgitsoffrenia

Sgitsoffrenia

Mae sgitsoffrenia yn salwch meddwl sy'n digwydd pan fydd y rhannau o'r ymennydd sy'n gyfrifol am emosiwn a theimlad yn stopio gweithio'n iawn.

Rhagor o wybodaeth
Anhwylderau Personoliaeth (BPD)

Anhwylderau Personoliaeth (BPD)

Mae BPD yn un o'r anhwylderau personoliaeth mwyaf adnabyddus, er ei fod yn effeithio ar lai nag un y cant o'r boblogaeth.

Rhagor o wybodaeth

Cymerwch dri cham syml er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma

1 Camu ymlaen

Llofnodwch yr addewid i ddangos eich bod yn cefnogi'r ymgyrch i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Speak Out

2 Rhannu

Rhannwch eich addewid a dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Flickr ac You Tube er mwyn helpu i ledaenu'r neges.

Step Up

3 Codi eich llais

Defnyddiwch ein hawgrymiadau siarad i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl a'n helpu i annog Cymru i siarad amdano.

Share at work