Adnoddau a deunyddiau i'w lawrlwytho

Mae gennym lawer o adnoddau y gallwch eu lawrlwytho i ddechrau herio stigma a gwahaniaethu yn eich cymuned neu eich sefydliad eich hun. Neu beth am archebu pecyn gweithredu neu flwch ymgyrchu personol? Mae pob eitem naill ai'n ddwyieithog neu yn Saesneg ac yn Gymraeg. Caniatewch 10 diwrnod iddo gyrraedd. Gall cynnwys y pecynnau a'r blychau amrywio yn ôl argaeledd.

Cardiau post

Cardiau post

Dosbarthwch ein cardiau post er mwyn helpu i ddweud wrth bawb am herio stigma.

Rhagor o wybodaeth
Posteri

Posteri

Mae gennym amrywiaeth o bosteri y gallwch eu hargraffu a'u harddangos.

Rhagor o wybodaeth
Taflenni

Taflenni

Cewch wybodaeth am stigma a sut i gymryd rhan yn yr ymgyrch drwy lawrlwytho ein taflenni.

Rhagor o wybodaeth
Llyfrynnau

Llyfrynnau

Cewch wybodaeth am fythau a ffeithiau iechyd meddwl yn ein llyfryn 12 tudalen.

Rhagor o wybodaeth
E-adnoddau

E-adnoddau

Mae gennym lawer o adnoddau i chi eu defnyddio ar-lein, o bersonoliaethau ar gyfryngau cymdeithasol a lluniau clawr i faneri e-bost a graffeg.

Rhagor o wybodaeth
Amrywiol

Amrywiol

Cardiau post, cardiau siarad a mwy

Rhagor o wybodaeth
Archebu

Archebu

Mae pecynnau ar gael er mwyn helpu i unigolion a sefydliadau i herio stigma. Pam na wnewch chi archebu eich un chi nawr?

Rhagor o wybodaeth