Cynnwys eich sefydliad

Mae llawer o sefydliadau eisoes yn cymryd rhan yn ymgyrch Amser i Newid Cymru. Mae dod â'r ymgyrch i'ch sefydliad yn hawdd

Gallwch archebu neu lawrlwytho taflenni, cardiau post a phosteri i ddweud wrth bawb; cynnwys erthygl am Amser i Newid Cymru yn eich cylchlythyr i'r staff neu ar eich gwefan neu gynnal gweithgaredd gwrthstigma.

Os gallwch gael cefnogaeth uwch aelod o staff yn eich sefydliad, gallech hefyd lofnodi ein haddewid sefydliadol neu wahodd ein haddysgwyr i gyflwyno sesiynau hyfforddi ar stigma iechyd meddwl.

Mynnwch ragor o wybodaeth ar sut i gynnwys eich sefydliad.

organisation_involder.jpg