Byddwch yn eiriolwr amser i newid Cymru

Arweiniwch yr ymgyrch i roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl!

Arweiniwch yr ymgyrch i roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl!

Eiriolwyr Amser i Newid Cymru yw'r gwirfoddolwyr sydd â phrofiad ymarferol o broblemau iechyd meddwl sydd wrth wraidd ymgyrch Amser i Newid Cymru, gan herio stigma yn eu cymunedau eu hunain, ymgyrchu yn y cyfryngau a rhannu eu profiadau o fyw gyda phroblemau iechyd meddwl.

Os hoffech ysgrifennu blog i'r wefan hon, cymryd rhan mewn prosiect cymunedol, helpu gyda digwyddiadau, neu gael hyfforddiant i rannu eich stori gyda'ch cyflogwyr a grwpiau cymunedol, yna, cofrestru i fod yn Eiriolwr yw eich cam cyntaf. Mae rhai Eiriolwyr hefyd yn gwirfoddoli yn ein swyddfeydd, yn cyfrannu at straeon yn y wasg a'r cyfryngau neu'n helpu gyda'r ymgyrch ar-lein. Yn wir, os oes gennych unrhyw syniadau neu awgrymiadau eraill ynglŷn â rhoi diwedd ar stigma, rydym yn awyddus i glywed gennych!

I fod yn eiriolwr llenwch ein ffurflen ar-lein

Byddwch yn Eiriolwr!

I brofi eich bod yn berson teipiwch y gair 'friend' yn y blwch isod *

Cymerwch dri cham syml er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma

1 Camu ymlaen

Llofnodwch yr addewid i ddangos eich bod yn cefnogi'r ymgyrch i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Speak Out

2 Rhannu

Rhannwch eich addewid a dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Flickr ac You Tube er mwyn helpu i ledaenu'r neges.

Step Up

3 Codi eich llais

Defnyddiwch ein hawgrymiadau siarad i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl a'n helpu i annog Cymru i siarad amdano.

Share at work