Byddwch yn addysgwr

Mae Addysgwyr Amser i Newid Cymru yn wirfoddolwyr sydd â phrofiad o broblemau iechyd meddwl sy'n adrodd eu straeon ac yn rhoi hyfforddiant gwrthstigma.

Do you have experience of mental health problems?
Do you feel strongly about stigma and discrimination?

Os ydych chi wedi cael profiad o broblemau iechyd meddwl ac yn teimlo'n gryf am herio stigma a gwahaniaethu, gallwn gynnig hyfforddiant i'ch galluogi i siarad am eich profiadau. Gallwch wneud hyn yn anffurfiol, gyda ffrindiau a phobl yn eich cymuned, neu gallwch fynd gam ymhellach a'n helpu ni i gyflwyno ein rhaglen hyfforddi mewn gweithleoedd yng Nghymru.

Nid yn unig y mae gwirfoddoli fel Addysgwr yn rhoi'r cyfle i chi godi eich llais a herio stigma, mae hefyd yn eich galluogi i feithrin sgiliau newydd. Mae llawer o addysgwyr yn teimlo bod cyflwyno hyfforddiant yn eu gwneud yn fwy hyderus o lawer a gall hefyd eu cefnogi i wella.

Os hoffech fod yn Addysgwr, y cam cyntaf yw cofrestru fel Eiriolwr. Bydd un o'n cydlynwyr rhanbarthol wedyn yn cysylltu â chi.

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch:

training@timetochangewales.org.uk
 
Neu ffoniwch ni:
De Cymru: (01792) 816600 estyniad: 203
Gogledd Cymru: 07891821069

"Mae Amser i Newid Cymru wedi rhoi cymaint i mi. Mae wedi adfer fy hyder ac wedi fy helpu i ail-ganfod sgiliau, fel y gallu i ysgrifennu a rhoi cyflwyniadau, hyfforddi/addysgu a gwneud i bobl chwerthin.
Gyda'r hyder newydd hwn rydw i wedi cwrdd â ffrindiau gwych newydd ac wedi llwyddo i fod yn onest gyda nhw am fy salwch, diolch i'r gwaith rydw i'n ei wneud gydag Amser i Newid Cymru.
Heddiw, es i siarad gyda chyn-gydweithwyr a'r rheini a fyddai wedi gallu bod yn gydweithwyr; ystafell llawn o staff, ac roedd yn garreg filltir fawr i mi. Fe'i gwnes ac rwy'n teimlo'n wych. Rwy'n teimlo'n falch y gallai fy stori helpu un person; ac yn gobeithio y bydd yn helpu mwy.
Bydd salwch meddwl difrifol yn newid eich bywyd. Byddwch yn colli cymaint, a gall fod yn daith hir, ac anodd i ddychwelyd at gyflwr o wellhad. Ond gallwch ddychwelyd a gallwch wella."
Rachel, Addysgwr Amser i Newid Cymru

Cymerwch dri cham syml er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma

1 Camu ymlaen

Llofnodwch yr addewid i ddangos eich bod yn cefnogi'r ymgyrch i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Speak Out

2 Rhannu

Rhannwch eich addewid a dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Flickr ac You Tube er mwyn helpu i ledaenu'r neges.

Step Up

3 Codi eich llais

Defnyddiwch ein hawgrymiadau siarad i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl a'n helpu i annog Cymru i siarad amdano.

Share at work