Pan fydd gan rywun rydych yn ei adnabod broblem iechyd meddwl gall pethau bach wneud gwahaniaeth mawr.

LT-Full-page-website-image-no-text-Cym.png

Mae llawer o bethau syml bob dydd y gallwch eu gwneud i helpu rhywun â phroblem iechyd meddwl.

Gall fod yn anodd gwybod beth i'w ddweud neu ei wneud pan fydd gan rywun rydych yn ei adnabod broblem iechyd meddwl. Ond mae llawer o bethau syml bob dydd y gallwch eu gwneud i'w helpu. Anfon neges destun, cael sgwrs dros baned, rhoi galwad ffôn neu gynnig mynd am dro - mae pethau bach cyffredin rydych wastad wedi'u gwneud yn ei atgoffa eich bod yno a gallant wneud gwahaniaeth mawr i sut mae rhywun yn teimlo.

Mae ein hanimeiddiad yn dangos y pethau bach y gallwch eu gwneud i helpu.

Catrin--Sian-bus-LT-clip-link.pngAled--Bethan-office-LT-clip-link.pngGarethHuw-bench-LT-clip-link.png

Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr i siarad am iechyd meddwl.

Fel ein cyrff, gall ein meddyliau fynd yn sâl. Pe bai eich ffrind wedi torri ei goes, neu pe bai newydd ddod allan o'r ysbyty ar ôl llawdriniaeth, ni fyddech, fwy na thebyg, yn meddwl ddwywaith am ofyn sut mae'n teimlo. Weithiau dyna'r cyfan sydd ei angen i wneud gwahaniaeth mawr - gofyn i rywun sut mae'n teimlo a rhoi gwybod eich bod yn meddwl amdano. Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr ym maes iechyd meddwl.

Mae gallu siarad am iechyd meddwl yn bwysig i bob un ohonom

Gall unrhyw un wynebu problem iechyd meddwl, felly mae gallu siarad amdano yn rhywbeth sy'n bwysig i ni gyd. Gwyddom y gall fod yn anodd gwybod sut i ddechrau eich sgwrs, felly rydym wedi cynnig llawer o awgrymiadau i'ch helpu. Gallech hefyd drosglwyddo'r neges #byddynffrind er mwyn helpu rhywun pan fydd yn wynebu problemau iechyd meddwl neu lawrlwytho ein deunyddiau a'u rhannu ar-lein.

3-x-page-website-graphics-for-hyperlinks---welsh-speech.png3-x-page-website-graphics-for-hyperlinks---welsh-computer.png3-x-page-website-graphics-for-hyperlinks---welsh-tips.png

Byddwch yn arbennig drwy fod yn ffrind

Gallwch wylio ffilmiau o'r bobl a gymerodd ran yn ein hymgyrch 'Byddwch yn arbennig drwy fod yn ffrind' sy'n siarad am y pethau bach y mae eu ffrindiau, teulu a chydweithwyr wedi'u gwneud i'w cefnogi pan roeddent yn mynd drwy gyfnod anodd.

Sut i helpu rhywun â phroblemau iechyd meddwl

Os ydych yn adnabod rhywun sy'n wynebu problemau iechyd meddwl neu sydd angen cymorth brys, mae llawer o wasanaethau y gallwch fynd atynt am help. Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am y canlynol:

Cymerwch dri cham syml er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma

1 Camu ymlaen

Llofnodwch yr addewid i ddangos eich bod yn cefnogi'r ymgyrch i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Speak Out

2 Rhannu

Rhannwch eich addewid a dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Flickr ac You Tube er mwyn helpu i ledaenu'r neges.

Step Up

3 Codi eich llais

Defnyddiwch ein hawgrymiadau siarad i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl a'n helpu i annog Cymru i siarad amdano.

Share at work