Yr hyn a wnawn

I fodloni ein hamcan o roi diwedd ar y stigma a'r gwahaniaethu sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru, mae'r ymgyrch yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau.

I weld ble rydym yn gweithio yng Nghymru a beth sy'n digwydd yn eich ardal, edrychwch ar ein map. Os hoffech gymryd rhan, darllenwch ragor o wybodaeth.’

Hyfforddiant

Hyfforddiant

Rydym yn galluogi pobl â phrofiad o broblemau iechyd meddwl i ddod yn 'Addysgwyr', gan ddarparu hyfforddiant gwrth-stigma ac adrodd eu straeon.

Rhagor o wybodaeth
Rhoi iechyd meddwl ar yr agenda

Rhoi iechyd meddwl ar yr agenda

Rydym yn gweithio gyda gwleidyddion a'r wasg i roi iechyd meddwl ar yr agenda yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth
Ymgyrchoedd

Ymgyrchoedd

Rydym yn cynnal ymgyrchoedd proffil uchel yn y cyfryngau er mwyn newid agweddau tuag at bobl â phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth
Pobl ifanc ac ysgolion

Pobl ifanc ac ysgolion

Rydyn ni'n gweithio gydag ysgolion ledled Cymru i newid y ffordd mae pobl ifanc, rhieni ac athrawon yn meddwl yn gweithredu ynglŷn ag iechyd meddwl.

Rhagor o wybodaeth

Cymerwch dri cham syml er mwyn helpu i roi diwedd ar y stigma

1 Camu ymlaen

Llofnodwch yr addewid i ddangos eich bod yn cefnogi'r ymgyrch i roi diwedd ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Speak Out

2 Rhannu

Rhannwch eich addewid a dilynwch ni ar Facebook, Twitter, Flickr ac You Tube er mwyn helpu i ledaenu'r neges.

Step Up

3 Codi eich llais

Defnyddiwch ein hawgrymiadau siarad i ddechrau sgwrs am iechyd meddwl a'n helpu i annog Cymru i siarad amdano.

Share at work