Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr ymgyrch, ewch ati i edrych ar ein cwestiynau cyffredin. Mae siawns dda y dewch o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yma!

Anfonwch unrhyw ymholiadau cyffredin neu adborth atom drwy e-bost a byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl. Anelwn at ateb eich ymholiadau o fewn pum diwrnod gwaith ond tîm bach ydym ac ar brydiau gall gymryd yn hirach.

info@timetochangewales.org.uk

Gallwch hefyd sgwrsio â ni ar Facebook a Twitter, neu gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgyrch drwy ymuno â'n rhestr o gefnogwyr.

"Os byddwch yn anfon e-bost atom neu'n ein ffonio, gall gymryd ychydig o amser i ni ddod yn ôl atoch am ein bod yn dîm bach sy'n brysur yn herio'r stigma ledled Cymru. Cofiwch ein bod eisiau clywed gennych ac y byddwn yn dod yn ôl atoch cyn gynted â phosibl!"

Rheolwr Rhaglen

Lowri Wyn Jones
l.wynjones@timetochangewales.org.uk / 02920 346586


Ymholiadau mewn ymgysylltu sefydliad a 'Rhaglen Pobl Ifanc'

Jules Twells, Rheolwraig Ymgysylltu a RPI
j.twells@timetochangewales.org.uk

 

Ymholiadau mewn perthynas â'r wasg, marchnata, brand ac adnoddau

Beth Mahoney, Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu
bethmahoney@gofal.org.uk

 

Ymholiad Eiriolwyd

O ran ymholiadau mewn perthynas ag Eiriolwyr: info@timetochangewales.org.uk.